مقایسه نگرش زنان و مردان اصفهانی نسبت به دنیای عادلانه برای زنان و مردان

محسن گلپرور؛ سید حمید رضا عریضی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  این مقاله در پی مقایسه نگرش زنان و مردان نسبت به دنیای عادلانه برای زنان و مردان است. برای رسیدن به هدف فوق،‌ 1176 نفر به‏صورت نمونه‏گیری چند مرحله‌ای برای پاسخگویی به دو پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه برای زنان و مردان از مناطق مختلف شهر اصفهان انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که زنان به جز در دریافت احترام در خور شأن برای خانم‏ها ...  بیشتر