تحقیق فمینیستی: مبانی پارادایمی و مجادله‌های انتقادی

احمد محمدپور؛ داریوش بوستانی؛ رسول صادقی؛ مهدی رضایی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  بنیان روش?شناسی فمینیستی در نقد علوم طبیعی و اجتماعی به‌عنوان دانش?های دوجنسی?گرا قرار دارد. فمینیست?ها بر این باورند که سؤال‌ها، نظریه‌ها، مفاهیم، روش?شناسی?ها و داعیه?های معرفتی دانش متعارف که فرض می?شود فراغت ارزشی-جنسیتی دارند، در حقیقت درکی مخدوش‌شده و ناعادلانه، هم از طبیعت و هم از زندگی اجتماعی، به‌دست داده?اند. به‌علاوه، ...  بیشتر