تحلیلی بر میزان مشارکت زنان در تشکل‌های سیاسی کشور در سال 1385

زهرا پیشگاهی¬فرد؛ مژگان دستوری؛ سودابه ابراهیمی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  چکیده: احزاب به‌عنوان یک نهاد مدنی در جامعه وظیفه‌ی سهیم‌کردن افراد در قدرت سیاسی کشور را بر عهده دارند، بنابراین می‌توانند در سلامت سیستم توزیع قدرت و جلوگیری از انحصار قدرت در دست گروه یا قشر خاص و در نهایت اصلاح ساختار حکومتی و اداره‌ی کشور بسیار مهم باشند. در این پژوهش میزان مشارکت سیاسی زنان در سطوح مختلف ارکان حزبی کشور را ...  بیشتر

آینده‌پژوهی وضعیت آموزش عالی زنان در منطقه خاورمیانه

زهرا پیشگاهی¬فرد؛ ام¬البنی پولاب

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1387

چکیده
  ارزیابی وضعیت زنان در جوامع مختلف نیازمند محاسبه شاخص‌های متفاوت در زمینه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که محاسبه این عوامل و مقایسه آن در مورد مشابه با مردان نشانگر سطح پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها و تعیین جایگاه آن‌ها نسبت به سایر کشورها در سطوح جهانی و منطقه‌ای است. با مشخص شدن جایگاه کشورها، آن‌ها می‌توانند برای ...  بیشتر