استقلال زنان و کنش‌های باروری در میان زنان کُردِ شهر مهاباد

حاتم حسینی؛ بلال بگی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.30575

چکیده
  تحوّلات گسترده در نقش‌های زنان در جامعه موجب گردیده تا حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی افزایش یابد و با افزایش استقلال در جنبه‌های مختلف زندگی آنان از موقعیت‌ و پایگاهی بالاتر نسبت به دهه‌های قبل برخوردار شدند. این امر زمینه‌ی دگرگونی در کنش‌های باروری (رفتار، تمایلات و ایده‌آل‌های باروری) زنان را فراهم ساخت. هدف اصلی این مقاله ...  بیشتر