مطالعه علل و پیامدهای مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا از قشم به تهران توسط زنان(در مسیر ریلی)

احسان رحمانی؛ عصمت حسینی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 615-639

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.325484.1008035

چکیده
  تحقیق حاضر با رویکرد تفسیرگرایی و روش‌شناسی کیفی به پرسش های"علل ایجاد مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا چیست و چه پیامدهایی برای زنان انتقال‌دهنده و خانواده هایشان دارد؟"از طریق جمع‌آوری داده‌ها تا به اشباع نظری به وسیله50مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده در بین30زن انتقال‌دهنده و20کارشناس که به روش هدفمند و گلوله‌برفی تعیین ...  بیشتر

مطالعات زنان
واکاوی کیفی قاچاق مواد مخدر از منظر زنان قاچاقچی زندان مرکزی شهر کرمان

امیر سلطانی نژاد؛ ادیبه برشان؛ امیر صدرا اسدی؛ مریم بلوردی؛ علی سادیی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 111-129

https://doi.org/10.22059/jwdp.2018.239629.1007252

چکیده
  قاچاق مواد مخدر یکی از مسائل پیچیدۀ اجتماعی عصر حاضر است که زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی است. این پدیده نه‌تنها امنیت فرد، بلکه امنیت ملی جامعه را هدف قرار می‌دهد. در این پژوهش، به منظور بازسازی معناییِ تجربه زیستۀ زنان، کشف علل و زمینه‌ها و نحوۀ مواجهۀ آنان با قاچاق مواد مخدر از روش کیفی استفاده شده است. داده‌های ...  بیشتر