تربیت بدنی و علوم ورزشی
تبیین کیفی زمینه‌ها و شرایط مشارکت دانشجویان دختر به ورزش همگانی (مطالعة موردی دانشگاه پیام‌نور کرمان‌)

کمال جوانمرد؛ علیرضا صنعت خواه

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 365-388

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.335488.1008125

چکیده
  مطالعة زمینه‌های ورزش همگانی به دلیل موضوع پیشگیری از آسیب‌های فیزیولوژیکی، به‌ویژه فقر حرکتی و مشکلات روانی و آسیب‌های اجتماعی، بین جامعة دانشجویان دختر ضروری است. به همین دلیل، مطالعه‌ای با رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش داده‌بنیاد انجام شد. هدف مطالعه تبیین کیفی زمینه‌ها و شرایط اجتماعی مؤثر مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه ...  بیشتر

تربیت بدنی و علوم ورزشی
تبیین ابعاد سقف شیشه‌ای فرا‌روی مدیریت بانوان در ورزش (رویکرد کیفی: فراترکیب)

مرضیه موفق؛ رسول نظری؛ ناصر شهریاری

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.331070.1008086

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین ابعاد سقف شیشه‌ای فراروی مدیریت بانوان در ورزش است که از پارادایم تفسیری و منطق استقرایی با رویکرد کیفی تبعیت می‌کند. با استفاده از شیوۀ فراترکیب، مطالعات 10 سال اخیر از پایگاه‌های اطلاعاتی متنوع به دو زبان انگلیسی و فارسی، درمجموع 163 مطالعه استخراج شد. معیار ورود پژوهش‌ها برای تحلیل، پیروی از پرسش اصلی پژوهش، ...  بیشتر

تربیت بدنی و علوم ورزشی
فضای گفتمانی فعالیت بدنی زنان

بتول عرب نرمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 477-491

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60965

چکیده
  این مقاله فضای گفتمانیِ فعالیت بدنی زنان را به منظور پاسخ به سؤالی اساسی بررسی می‌کند؛ چرا اغلب زنان با تداوم فعالیت بدنی مشکل دارند و موفق نمی‌شوند به‌طور دائمی از یک برنامۀ تمرینی سبک، منظم و طولانی‌مدت استفاده ‌کنند؟ تحلیل حاضر‌ با استفاده از توصیف مفاهیم به‌کار‌رفته در نظریۀ گفتمان لاکلو و موف (1992) انجام شده است. در فضای فعالیت ...  بیشتر