فرسودگی شغلی و دل‌زدگی زناشویی (مطالعه موردی: زنانِ متخصصِ جراحیِ زنان و زایمان، شاغل در بیمارستان‌های شهر تهران)

منیژه مقصودی؛ شهناز محمدی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  در هزاره‌ی سوم، گسترش فوق‌العاده‌ی فن‌آوری و صنعت از سویی تخصصی شدن مشاغل را روزافزون نموده و از سوی دیگر، باعث افزایش استرس‌های شغلی شده است. استرس تأثیری مستقیم بر فعالیت‌های گوناگون انسان در زمینه‌های روان‌شناختی، جسمانی و خانوادگی می‌گذارد. برخی مشاغل به سبب وظایف و مسئولیت‌های خاص بسیار حساس و پراسترس هستند. از جمله‌ی ...  بیشتر