رابطه‌ی جنسیت و عمل‌کرد آموزشی دانشجویان حسابداری

بیتا مشایخی؛ مهدی محمدآبادی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  در سال‌های اخیر تعداد پذیرفته‌شدگان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دخترِ رشته‌ی حسابداری در مقاطع مختلف آموزش عالی افزایشی چشم‌گیر داشته است. صاحب‌نظران و محققان این رشته درصدد برآمده‌اند به تبیین تفاوت‌هایی بپردازند که ممکن است بین دختران و پسران در زمینه‌های علمی و عملی حسابداری وجود داشته باشد. هدف این تحقیق نیز تحلیل این ...  بیشتر