جامعه شناسی
فهم نسلی وفاداری و سازوکارهای مواجهه با بی‌وفایی

صدیقه پیری؛ زهرا اسدحیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.351235.1008276

چکیده
  پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این پرسش است که دختران و مادران آن ها چگونه وفاداری را فهم و معنا می‌کنند، به عبارتی میان فهم و درک دختران و مادرانشان از وفاداری چه تفاوتی وجود دارد. همچنین در امتداد آن، این سوال مطرح می‌شود که استراتژی‌ این دو گروه هدف در مواجهه با بی‌وفایی چیست. محققان از خلال پاسخ به این پرسش‌ها و رصد تحولات معنایی ...  بیشتر

مسأله‌شناسی فقر از دیدگاه زنان و دختران روستایی(مطالعه موردی روستای گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی - استان ایلام)

مهدی طالب؛ سید احمد فیروزآبادی؛ صدیقه پیری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 135-153

چکیده
  مسأله فقر به طور کلی و فقر زنان به طور خاص از جمله مسائل اجتماعی است که در سال‌های اخیر تلاش گردیده است راهبردهایی جهت کاهش آن اتخاذ گردد. نتایج بررسی‌های آماری نشان می‌دهد فقر و نابرابری در مناطق روستایی بیش از نواحی شهری و در بین زنان بیش از مردان است. این تحقیق درصدد است در یک مطالعه موردی با روش کیفی و بر اساس رهیافت گراندد تئوری ...  بیشتر