ارائه خدمات مالی به زنان : مروری بر تجربیات جهانی

محمد مهدی رحمتی؛ محمد سزاوار

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  این مقاله نگاهی اجمالی به تجربه کشورهای جهان در زمینه ارائه خدمات مالی به زنان دارد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای در حال توسعه اسلامی و غیراسلامی و توسعه یافته می‏باشد در این کشورها سازمانهای دولتی یا غیردولتی برای ارائه خدمات مالی به زنان تاسیس شده‏اند. اهداف تاسیس، روش کار، حوزه فعالیت وچارچوب عملکردی این سازمانها بصورت خلاصه ...  بیشتر