راهکارهای اجرایی حضور زنان در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور از دیدگاه زنان توانمند دانشگاهی

شهلا البرزی؛ محمد خیّر

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارایه راهکارهایی جهت حضور هر چه بیشتر زنان در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور از دیدگاه زنان اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها است. برای این منظور تعداد 40 نفر از اعضاء هیئت علمی با درجه دکتری در رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. از مشارکت‌کنندگان در تحقیق، ...  بیشتر