رفاه و برنامه ریزی اجتماعی
توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد)

محسن نوغانی دخت بهمنی؛ زهرا برادران کاشانی؛ مهدی کرمانی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 363-386

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2014.53688

چکیده
  کارگران خدماتی غیرماهر، از جمله مستخدمان زن در هتل‏ها و مراکز اقامتی، به‌رغم سهم عمده‏ای که در کیفیت خدمات این مراکز دارند، معمولاً موقعیت شغلی نازل و کمتر‌شناخته‌شده‏ای دارند؛ در‌حالی‌که شناخت کافی از وضعیت ایشان و عوامل اثرگذار بر عملکرد شغلی آن‏ها می‏تواند، با کمترین هزینه‏ها، دستاوردهای درخور توجه در راستای بهبود ...  بیشتر

شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر براختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد

محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ زینب محمود آبادی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 125-143

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2012.29485

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر میزان اختلالات تغذیه در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. داده‌ها با روش پیمایش و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بهینه با حجم نمونه 260 نفر از دانشجویان دختر دوره کارشناسی ارشد و دکتری جمع‌آوری و با رگرسیون چند گانه و رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ...  بیشتر