مطالعه علل و پیامدهای مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا از قشم به تهران توسط زنان(در مسیر ریلی)

احسان رحمانی؛ عصمت حسینی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 615-639

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.325484.1008035

چکیده
  تحقیق حاضر با رویکرد تفسیرگرایی و روش‌شناسی کیفی به پرسش های"علل ایجاد مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا چیست و چه پیامدهایی برای زنان انتقال‌دهنده و خانواده هایشان دارد؟"از طریق جمع‌آوری داده‌ها تا به اشباع نظری به وسیله50مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده در بین30زن انتقال‌دهنده و20کارشناس که به روش هدفمند و گلوله‌برفی تعیین ...  بیشتر

تحلیل تجربه‌زیستۀ زنان سرپرست خانوار از زلزلۀ استان کرمانشاه

شایسته کرمخانی؛ عالیه شکربیگی؛ احسان رحمانی خلیلی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 431-462

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.305990.1007861

چکیده
  بلایای طبیعی به یک اندازه بر جمعیت درگیر تأثیر نمی‌گذارند. زنان سرپرست خانوار از گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر در موقعیت بحران‌زا هستند. نحوة مواجهة زنان با موقعیت بحران ارتباط بسیار زیادی با زمینة فرهنگی، سازوکارهای قدرت و موضوعات مرتبط با جنسیت دارد. از طرفی، عاملیت زنان نیز در این مواجهه اهمیت دارد. مقالة حاضر به تشریح تجربه‌زیستة ...  بیشتر