مقایسه‌ی سلامت روانی فرزندان خانواده‌های تک‌همسری و دوهمسری

احمد اعتمادی؛ جواد ابراهیمی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1389

چکیده
  پژوهش کنونی عبارت است از مقایسه‌ی سلامت روانیِ فرزندان خانواده‌های تک‌همسری و دوهمسری (دو زنی) شهرستان خواف. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری (علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی- فیزیک) است که در دبیرستان‌های دولتی شهر خواف در سال تحصیلی 86-85 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از میان جامعه، تعداد 30 پسر و 38 ...  بیشتر