سلام
نویسنده گرامی

لازم است هنگام ثبت نام و ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

1- درج کد ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی می باشد. شما می توانید جهت ثبت نام و دریافت این کد به آدرس زیر مراجعه نمایید
https://orcid.org/signin

2- کلیه ی مقالات می بایست در سامانه مشابهت یاب سمیم نور بررسی شوند. به همین منظور می بایست لینک نتیجه ی فایل مشابهت یابی شده به همراه گواهی تأییدیه را ارسال نمایید.

3- نویسندگان ملزم به استفاده از ایمیل سازمانی یا دانشگاهی خود هستند.

با تشکر


لطفا به جای وارد کردن کد امنیتی به صورت کامل؛ پاسخ را بر اساس دستورالعمل زیر وارد کنید.
فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image