آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1294
تعداد پذیرش 186
تعداد عدم پذیرش 948

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 253
تعداد مشاهده مقاله 128967
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 149951
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 14 %