آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1485

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 258
تعداد مشاهده مقاله 199368
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 206414
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2209 روز
درصد پذیرش 17 %