آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1383
تعداد پذیرش 218
تعداد عدم پذیرش 998

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 278
تعداد مشاهده مقاله 161201
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 171439
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 74 روز
درصد پذیرش 16 %