آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1345
تعداد پذیرش 198
تعداد عدم پذیرش 964

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 270
تعداد مشاهده مقاله 144801
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 160899
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 15 %