مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: سال گذشته ۸ زندانی زن جرایم غیرعمد از طریق طرح پویش ارمغان ۲ در استان آزاد شدند.
 

 

شهلا تاجفر با بیان اینکه طرح پویش ارمغان برای سومین سال پیاپی با مشارکت امورزنان نهاد ریاست جمهوری و امور زندان ها باهدف آزادی مادران جرایم مالی غیرعمد به ویژه مادرانی که کودک زیر دوسال دارند در آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور اجرامی شود، افزود: درسال گذشته ۸ زندانی زن جرایم غیرعمد از طریق طرح مذکور آزاد شدند و امسال نیز پیش بینی می شود ۶ زندانی زن جرایم غیرعمد استان آزاد شود.

تاجفر خاطرنشان کرد: ۳ نفراز زندانیان از ارومیه و بقیه ازشهرستان ها هستند که پیش بینی می شود یک میلیارد تومان توسط خیرین و مردم برای آزادی این زنان جمع آوری شود.

مدیر کل اموربانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی باتاکید بر اینکه زندان جای مادران نیست اظهار کرد: بیشتر زنان زندانی سرپرست خانوار بوده و به دلایل مالی درزندان ها هستند.

وی باتاکید به اینکه دغدغه زنان بعد از آزادی، اشتغال است ادامه داد: امسال برای اولین بار در کشور درآذربایجان غربی بامشارکت خیرین و کارآفرینان استانی برای اشتغال و رفع مشکل معیشتی این زنان تلاش شده است.