معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: در شرایط حال حاضر می بایست در هر مقام و منصبی که هستیم وحدت و انسجام ملی را دنبال کنیم؛ هر زن و مردی باید با توجه به شایستگی های خود در قبال مسئولیت های مختلف به کار گرفته شود. 


معصومه ابتکار در جریان نشست چالش ها و فرصت های نقش زنان در مدیریت شهری که  امروز برگزار شد، گفت: همه ما می دانیم تحریم های جدید آمریکا و تعاملات اقتصادی بین الملل شرایط جدیدی در این حوزه ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جدید که در کشور به وجود آمده و با در نظر داشتن رسالتی که همه ما در قبال این مسئله ملی داریم، رئیس جمهور محترم وضعیت جدیدی را برا ما تبیین کرده است.

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه این نشست که با حضور تنی چند از مقامات استانی و شهری برگزار شد، اظهار کرد: بد خواهان جمهوری اسلامی همواره در صدد ضربه زدن به ایران قدرتمند هستند بنابراین در شرایط حال حاضر می بایست در هر مقام و منصبی که هستیم وحدت و انسجام ملی را دنبال کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فرصتی است تا در فضای تضارب آرا نظرات آحاد ملت را در مدیریت کشور دخیل کنیم؛ عدالت در قبال اهمیت حضور زنان در صحن جامعه بیان جالب توجهی دارد که مطابق این بیان نباید زنان از مردان در بخش های گوناگون جامعه از هم جدا باشند بلکه هر دو قشر در بخش های مختلف باید در کنار سعی در رفع نارسایی ها داشته باشند.

رئیس سابق سازمان محیط زیست اظهار کرد: هر زن و مردی باید با توجه به شایستگی های خود در قبال مسئولیت های مختلف به کار گرفته شود تا نقاط هدفی که در پیشرو داریم هر چه زودتر محقق شود؛ این نوع نگاه نگاهی است که به طور ویژه پس از انقلاب اسلامی دنبال شده و می شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور زنان در مدیریت شهری اذعان کرد: خداوند انسان های مختلف را با قابیلت های مختلف آفریده و از این جهت قوه زیبایی شناختی در وجود خانمها به طور ویژه ای از سوی خداوند متعال قرار داده شده بنابراین به واسطه ساختن شهری با مولفه های زیبایی شناختی بیشتر باید نقش خانمها را در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری موثرتر قرار دهیم.