معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: نشست بین المللی بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای توان افزایی زنان ماه آینده در تهران برگزار می شود. 


معصومه ابتکار افزود: این نشست با هدف بهره گیری از تجارب کشورهای دنیا با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه هایی مانند تجارت الکترونیک و استفاده از اینترنت برای فروش کالا و آموزش زنان در نظرگرفته شده است.

وی تاکید کرد: تاکنون نشست توان افزایی زنان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شده که هدف از آن ایجاد هم افزایی داخلی و بین بخشی برای استفاده از این دانش و تجهیزات در سطح ملی بود.

وی تصریح کرد: خدمات بهزیستی درامور اجتماعی و خدمات مشاوره ای در اورژانس اجتماعی و خط ۱۲۳ یکی از موفق‌ترین فعالیت ها برای حمایت از زنان از آسیب‌ها به ویژه خشونت های خانگی است که در بیشتر شهرها این اورژانس فعال است که باید بیشتر حمایت و تقویت شود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که توان افزایی زنان در مهارت هایی که نقش اقتصادی زنان را تقویت کند از سیاست های دولت تدبیر و امید است، افزود: تقویت مهارتهایی که برای زنان منجر به کارآفرینی شود و در ایجاد مشاغل خانگی و ایجاد کارگاه‌ها به آنان کمک کند رویکرد جدی دولت است.

وی ادامه داد: این حمایت از طریق تامین تسهیلات یا ایجاد امکان هم افزایی با بخش خصوصی در زمینه آموزش زنان دنبال می شود که گردشگری یکی از حوزه های دارای مزیت در این بخش است.

ابتکار به همکاری معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با وزارت کشور در حوزه ستاد بهبود وضعیت زنان اشاره و خاطرنشان کرد: این ستاد خاص مسایل زنان سرپرست خانوار است که به ماده ۸۰ مربوط است و با حضور نهادهای مرتبط با این زنان مانند بهزیستی، کمیته امداد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیگیری می شود.

وی با اشاره به این که جمعیت زنان سرپرست خانوار در برخی نواحی ایران افزایش یافته است، گفت: در ستاد بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار تقسیم وظایف بین بخشی برای حمایت و ارایه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار دنبال می شود.

معصومه ابتکار امروز ضمن حضور در گلزار شهدای سرخه و فاتحه‌خوانی بر مزار والدین رئیس جمهوری، از کارگاه و فروشگاه ننه کوکب در قالب تعاونی زنان با فعالیت ۲۵۰ زن هنرمند صنایع دستی در شهرستان سرخه بازدید کرد.

حضور در نشست اعضای زن شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران، بازدید از اورژانس اجتماعی بهزیستی سمنان، حضور در نشست شورای اداری و نشست با احزاب و تشکل‌های غیردولتی، دیگر برنامه‌های امروز او در سمنان است.

از ۷۰۲ هزار نفر جمعیت استان سمنان حدود ۳۴۶ هزار نفر معادل ۴۹.۲ درصد را زنان تشکیل می دهند که ۲۷۸ هزار نفر در شهر و ۴۷ هزار نفر ساکن روستاها هستند، ۳۷ نفر از زنان در سمنان عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند و ۲۷ زن به عنوان دهیار در استان سمنان فعالیت دارند.