سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان غربی گفت: کلیات شورای مشورتی زنان ارومیه به تصویب رسید و فعالیت خود را بعد از رفع اشکلات اساسنامه و تایید استاندار آذربایجان غربی آغاز خواهد کرد.

علی مصطفوی در جلسه کارگروه زنان و خانواده با بیان اینکه عوامل متعددی بر توسعه پایدار موثر است، اظهار کرد: هر جامعه ای ویژگی های خاص خود را دارد و خوشبختانه آذربایجان غربی چه از لحاظ استعداد های انسانی و چه استعداد های طبیعی پتانسیل بسیار بالایی دارد.

وی عنون کرد: در تاریخ معاصر ایران نقش زنان بی بدیل است، زنان، در همه عرصه های معاصر کشور ما ورود جدی داشته اند و باید در استان از ظرفیت همه بانوان توانمند بهره ببریم.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به طرح شورای مشورتی زنان اظهار کرد: در این شورا، از زنان فرهیخته، نخبه، علاقه مند استفاده شود. همچنین باید ضمن ایجاد کارگروه های مختلف، به دنبال راه حل  برای مسائل و مشکلات بانوان بود.

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی یا پارلمان زنان در اردیبهشت ماه از سوی  استاندار آذربایجان غربی مطرح شد.

شهلا تاجفر افزود: در این کارگروه به دنبال تصمیم سازی و سیاست گذاری برای حل مشکلات بانوان هستیم و هیچکدام از اعضا به دنبال پست های مدیریتی نیستند.

شایان ذکر است، پارلمان بانوان آذربایجان غربی دارای یک مجمع اصلی با ۵۴ عضو خواهد بود. ضمن اینکه این کمیسیون دارای کمیسیون های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوق، ارتباطات، سلامت و... نیز خواهد بود.