سیاست جنسیت در تلویزیون ایران

محمد رضایی؛ عباس کاظمی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1387

چکیده
  در مقاله حاضر، تحلیل کیفی نحوه نمایش زنان در مجموعه‌های تلویزیونی مورد توجه ما بوده است. از این رو، سه مجموعه «اگه بابام زنده بود»، «آهوی ماه نهم» و طنز «خانه به دوش» از تولیدات شبکه‌های 1 و3 در شش ماهه دوم سال 1383 به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده است. محور تحلیل این نمونه‌ها مفهوم حضور شایسته زنان در خطوط داستانی این مجموعه‌ها بود ...  بیشتر

بازنمایی زنان در یک آگهی تجاری تلویزیونی

عباس کاظمی؛ آزاده ناظر فصیحی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  در این مقاله به بررسی بازنمایی زنان در یک آگهی بازرگانی تلویزیونی پرداخته می‏شود. سؤال اصلی در این جا چگونگی ارائه تصویر زن به گونه‌ای است که بازتولید فرهنگی « فنای نمادین» آنها را در جامعه به دنبال دارد. بخش بزرگی از بازنمایی‌ها در آگهی‌های تجاری زنان را در قالب نقش‌های کلیشه ای فرهنگی به تصویر می‏کشد. ما در این مقاله به مطالعه ...  بیشتر