تحلیل جامعه‏ شناختی راهبردهای مواجهه با موضوع «‏حجاب» زنان در جریان نهضت ملی ‏‏شدن صنعت نفت

قاسم زائری؛ فاطمه یوسفی نژاد

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 195-216

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.309344.1007883

چکیده
  این مقاله به جایگاه «حجاب» در جهت‏گیری نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال در نهضت ملی‏کردن صنعت نفت در اواخر دهة 1320 شمسی (1320ـ1330) اختصاص دارد. دهة 1320 و به‌ویژه تحولات اواخر این دهه، تحت‌تأثیر دو دسته روندهای بین‏المللی و داخلی است: نخست «چرخش استعماری»، و ظهور نظم تازة جهانی پس از جنگ جهانی دوم و نیز بازخیزی اسلامی در‌نتیجة ...  بیشتر

جامعه شناسی
بررسی چگونگی تجدید نظر در قانون «کشف حجاب» در مقطع 1320ـ1322 با تکیه بر مقاومت ‏های فردی و نهادی

قاسم زائری؛ فاطمه یوسفی‌نژاد

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 173-192

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2019.286142.1007691

چکیده
  سیاست «کشف حجاب» اجباری از دی 1314 به‌منزلة سیاست رسمی حکومت پهلوی اول به اجرا درآمد و براساس آن، با اعمال قدرت شهربانی، زنان به بی‏حجابی ملزم شدند. در شهریور 1322، در دورة پهلوی دوم، دولت به حذف قید «اجباری» در این سیاست حکم داد. این مقاله به بررسی مقاومت عاملان اجتماعی، به‌ویژه عاملیت زنانه، در مقابل اجرای این قانون اختصاص ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
دیرینه شناسی بی حجابی در ایران

قاسم زائری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 153-186

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2014.52354

چکیده
  این مقاله به بررسی شرایط امکانی پیدایی بی‏حجابی در ایران اختصاص دارد و درصدد است نشان دهد که در برآیند چه نیروها و مناسباتی، نخستین اقدام به بی‏حجابی در ایران ممکن شده است. برای رسیدن به این هدف، از جهت‏گیری فوکویی متکی بر روش دیرینه‏شناسی استفاده شده است. مقاله نشان می‏دهد که «بی‏حجابی» حکمی از احکام تجدد است که باید ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای-تاریخی جایگاه «خانواده» در فکر فمینیستی و دیدگاه اسلام با تأکید بر مسالة «قواعد»

قاسم زائری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 5-36

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.30573

چکیده
  فکر فمینیستی، همواره دیدگاه اسلام در مورد خانواده را به چالش کشیده و می کشد. باورِ بخش عمده ای از فمینیست ها این است که خانواده منشأ ستمگری علیه زنان و راه اصلیِ اعمال و بازتولیدِ سلطة مردان است. بخشی از استدلال فمینیست ها خود را در نقد سنت سیاسی در غرب، خصوصاً مبحث لیبرالیِ «امر عمومی» نشان می دهد که بر مبنای آن، نظریه پردازان لیبرال، ...  بیشتر

تببینِ گفتمانی تبدیل شدنِ زنان به موضوع سیاست گذاری های رسمی در دوره‌ی رضاخان (با تـأکید بر نظریه‌ی نژادی)

حسین کچوئیان؛ قاسم زائری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 7-35

چکیده
  این مقاله درصدد است تبیین نماید چرا زنان به موضوع سیاست‌گذاری های رسمی در دوره‌ی رضاخان بدل شدند؟ پاسخ این پرسش در منطق گفتمانِ خاصِّ این دوره یعنی «ملت گرایی باستان گرا» است. این گفتمان متکی بر یک نظریه‌ی نژادی است و به ویژه، مسائل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی بر همین اساس فهم می شود. در فاصله‌ی انقلاب مشروطه و شکستِ حکومتِ برآمده ...  بیشتر

سیاست‌گذاری فرهنگی پیامبر اسلام (ص)

غلامرضا جمشیدی‌ها؛ قاسم زائری

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1387

چکیده
  سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزة زنان، یکی از مباحث مبتلابه جامعة ایران در حوزة فرهنگ است. تحت ‌تأثیر آموزه‌هایی که پیامبر اسلام(ص)، در جزیرة‌العرب رواج داد، وضعیت زنان، به‌سرعت تغییر یافت و جایگاه فرهنگی- اجتماعی متفاوتی یافتند. در این مقاله، با اتکا به منطق گفتمان، تلاش می‌کنیم تا نظم اجتماعی در جزیرة‌العرب را با اتکا به نظم گفتمانی ...  بیشتر