کلیدواژه‌ها = زنان سرپرست خانوار
تعداد مقالات: 9
3. منابع مطرودساز، طرد اجتماعی و احساس شادمانی زنان سرپرست خانوار

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 335-356

منصوره اعظم آزاده؛ مریم تافته


4. بررسی تعارض شغلی/ خانوادگی زنان سرپرست خانوار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 425-448

امیر رستگار خالد؛ هاجر عظیمی


7. مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

علی شکوری؛ مریم رفعت جاه؛ معصومه جعفری


8. فقر زنان سرپرست خانوار

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

ژاله شادی طلب؛ علیرضا گرایی نژاد


9. زنان سرپرست خانوار: فرصتها و چالش ها

دوره 1، شماره 5، بهار 1382

ستاره فروزان؛ اکبر بیگلریان