کلیدواژه‌ها = زنان سرپرست خانوار
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل تجربه‌زیستۀ زنان سرپرست خانوار از زلزلۀ استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 431-462

10.22059/jwdp.2020.305990.1007861

شایسته کرمخانی؛ عالیه شکربیگی؛ احسان رحمانی خلیلی


5. منابع مطرودساز، طرد اجتماعی و احساس شادمانی زنان سرپرست خانوار

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 335-356

10.22059/jwdp.2015.56335

منصوره اعظم آزاده؛ مریم تافته


6. بررسی تعارض شغلی/ خانوادگی زنان سرپرست خانوار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 425-448

10.22059/jwdp.2014.53692

امیر رستگار خالد؛ هاجر عظیمی


9. مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

علی شکوری؛ مریم رفعت جاه؛ معصومه جعفری


10. فقر زنان سرپرست خانوار

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

ژاله شادی طلب؛ علیرضا گرایی نژاد


11. زنان سرپرست خانوار: فرصتها و چالش ها

دوره 1، شماره 5، بهار 1382

ستاره فروزان؛ اکبر بیگلریان