دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
شماره 4
39 زن در توسعه و سیاست
اسفند 1391، صفحه 5-172
شماره 3
38 زن در توسعه و سیاست
مهر 1391، صفحه 5-162
شماره 2
37 زن در توسعه و سیاست
تیر 1391، صفحه 5-150
شماره 1
36 زن در توسعه و سیاست
فروردین 1391، صفحه 1-150
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382-1381)
سنجش عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در خانواده (با تأکید بر نظریه سرمایه اجتماعی)

حلیمه عنایت؛ طاهره رئیسی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24765

چکیده
  یکی از تحولات اخیر در جوامع امروزی، دگرگونی در ساخت توزیع قدرت در خانواده و تغییر در کنش متقابل بین زن و شوهر است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر توزیع قدرت در خانواده با استفاده از نظریه‌های سرمایه‌ی اجتماعی، منابع ارزشمند و جامعه‌پذیری جنسیت است. اطلاعات این تحقیق با روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه در بین 400 نفر از ...  بیشتر

تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اختلالات تغذیه‌ای زنان

محمد عباس زاده؛ علیرضا استاد رحیمی؛ فریبا غنی افشرد؛ پروین علیپور

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24766

چکیده
  سلامت غذایی، از جمله پدیده‌های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت‌های اساسی و پایه‌ای فرد و جامعه به شمار می‌رود، به طوری که فقدان یا اختلالات غذایی نیز پیامدها و بازتاب‌های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد. بر‌ این اساس، مقاله حاضر با هدف اندازه‌گیری میزان اختلالات تغذیه‌ای در بین شهروندان زن شهر تبریز نگاشته شده و ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی رفتار شهرگرایی زنان شهر تهران

یعقوب موسوی؛ اعظم پاک خصال

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24767

چکیده
  شهرگرایی با همه مظاهر، پیچیدگی‌ها و مسائل مختلف خود توانسته است آثار عمیق بر رفتار و کنش شهروندان ایجاد کند. این بررسی در نظر دارد تا مسئله‌ی رشد فرهنگ شهرگرایی را در مطالعه‌ای جامعه‌شناختی و با روش پیمایشی در بین گروه زنان بررسی نماید. به نظر می‌رسد زنان از لحاظ پذیرش، درونی کردن و بازنمایی بخشی از ایستارهای فرهنگی، ارزش‌ها و ...  بیشتر

بررسی سازوکار تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی زنان روستایی بر مبنای مدلDEA (مطالعه موردی: روستای قرن آباد)

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مرتضی نعمتی؛ افشین خاکی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 125-138

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24768

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش کارایی و توانمندی زنان روستایی انجام شده است و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به بررسی سازوکار تأثیرگذاری فناوری اطلاعات(ICT) بر کارایی و توانمندسازی زنان روستایی در روستای قرن آباد استان گلستان می‌پردازد. در این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی ، تعداد ...  بیشتر

منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان

محمدحسین پناهی؛ شهناز صداقت زادگان اصفهانی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24769

چکیده
  جامعه‌شناسان اعم از ساختارگرا و فراساختارگرا بر تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزشی تأکیده کرده و عواملی مانند سازمان و وضعیت اقتصادی را در آن موثر می‌دانند. در این تحقیق رابطه منابع قدرت اقتصادی- اجتماعی و سازمانی با نوع تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزشی بانوان مطالعه شده است. با استفاده از روش پیمایشی، داده‌های تحقیق از 30 فدراسیون ورزشی ...  بیشتر

اشتغال زنان فارغ التحصیل آموزش عالی و عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)

حسین محمودیان؛ مرجان رشوند

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24770

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال زنان فارغ التحصیل آموزش عالی و عوامل جمعیتی اجتماعی مؤثر بر آن صورت گرفته است. در این مطالعه از روش تحلیل ثانویه داده‏های نمونه 2 درصدی سرشماری 1385 استفاده شده است. جامعه آماری، کلیه فارغ التحصیلان (آموزش عالی) زن و فعال 20 سال و بیش‏تر شهر تهران می‌باشد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که زنان بیش ...  بیشتر

رتبه بندی صندوق های اعتبارات خرد بر اساس توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه

کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ مژگان فقیری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24771

چکیده
  توانمندسازی زنان روستایی یکی از اهداف توسعه‌ هزاره ‌سوم است. در همین راستا طرح اعطای اعتبارات‌ خرد به زنان روستایی با هدف فراهم ساختن سرمایه لازم برای راه‌اندازی مشاغل تولیدی به‌منظور توانمندسازی آنان مطرح گردید. اکنون با وجود گذشت حدود یک دهه از عمر صندوق اعتبارات‌ خرد در ایران، مطالعات اندکی در زمینه رتبه‌بندی این صندوق‌ها ...  بیشتر