جامعه‌شناسی خانواده

گئورگ زیمل؛ فرهاد گوشبر؛ حشمت السادات معینی فر

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1384

چکیده
  همانگونه که فریزبی (1981) اعلام کرد زیمل (1918-1858) یک نظریه‌پرداز غیرمتعارف بود. زمانی که علوم جدید از داشتن مزیت پیشنهاد یک راه‌حل موقت برای مشکلات و خللی که وجود داشت لذت می‌بردند و انبوه مسائل و مشکلات اجتماعی گیج‌کننده بر علم جدید جامعه‌شناسی فشار می‌آورد، گئورگ زیمل در جهت تحول نظریه جامعه‌شناسی تلاش می‌کرد. به نظر می‌رسد که زیمل ...  بیشتر