لیست داوران سال 2023

Name and Family (WOS)
سهیلا پورجاوید WOS
زهره شرعی WOS
نادر رازقی WOS
شهره روشنی WOS
حامد عامری گلستانی WOS
ثریا معمار WOS
الهام شیردل WOS
فاطمه یزدیان WOS
فاطمه میرخشو WOS

 

 

لیست داوران سال 2022

نام و نام خانوادگی لینک پابلونز (WOS)
صدیقه پیری WOS
زهرا افشاری WOS
حمیرا مشیرزاده WOS
حاتم حسینی WOS
الهه کولایی WOS
مرتضی عزتی WOS
ایمان عرفان منش WOS
احمد یعقوبی فرانی WOS

 

 

لیست داوران سال 2021

نام و نام خانوادگی (WOS)
غلامحسین عبدالله زاده WOS
محمدتقی کرمی قهی WOS
مهدی رضائی WOS
مرتضی اکبری WOS
لیلا آندرواژ WOS
اعظم آهنگر WOS
پروین علیپور WOS
محمدمهدی شمسایی WOS