تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 74
تعداد مقالات 583
تعداد نویسندگان 1,063
تعداد مشاهده مقاله 989,905
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 910,779
 
تعداد مقالات ارسال شده 2,013
تعداد مقالات پذیرفته شده 272
درصد پذیرش 14
زمان پذیرش (روز) 190
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 578

زن در توسعه و سیاست

 

        

             

 

عنوان خلاصۀ استاندارد: Wom Dev Pol

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 6 هفته

نرخ پذیرش: 14%

ضریب تأثیر: 0/246

 

زن در توسعه و سیاست فصلنامه ای علمی-پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران منتشر می کند. این نشریه اولین فصلنامه­ دانشگاهی درباره­ ی مسایل زنان است که به طرح مباحث اجتماعی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی مربوط به زنان ایران می­ پردازد. 

فصلنامه ی پژوهش زنان موفق شد در سال 82 کمیسیون نشریات علمی کشور درجه علمی-پژوهشی دریافت کند. همچنین فصلنامه زن در توسعه و سیاست با شماره استاندار بین المللی (شاپا) الکترونیکی 3124-2538 که شاخه ای از فصلنامه پژوهش زنان سابق است بر اساس نامه شماره 90/3/11/34480 مورخ 1390/02/24از کمیسیون نشریات علمی کشور درجه علمی-پژوهشی دریافت کرده است.

 


لازم به ذکر است این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب همتاجو برای حصول اطمینان از صحت مالکیت مقاله استفاده می نماید

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-164 

3. سیر تاریخی اشتغال زنان در بستر گفتمان‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 23-44

10.22059/jwdp.2021.326683.1008045

فاطمه غنی پور خندابی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط