سیاست داوری

نشریه  زن در توسعه و سیاست در بررسی و داوری مقالات از روش داوری تخصصی دوسو ناشناس استفاده می‌کند. به این معنی که در فرایند داوری مقاله، داور و نویسنده از هویت یکدیگر اطلاع ندارند. 

 

فرآیند بررسی مقاله

1- ارسال مقاله از طریق سایت

مؤلفان تنها از طریق سایت مجله مجاز به ارسال مقاله خواهند بود. لازم است ضمن ورود به سایت مجله و ثبت نام در آن (برای بار نخست) رمز عبور و نام کاربری دریافت دارند تا صاحب صفحه اختصاصی خود شوند. تمامی مکاتبات با مؤلفان در مراحل مختلف کار از طریق سامانه و بنا به تنظیم سردبیر، به طور خودکار صورت خواهد گرفت.

مؤلفان موظف‌اند مقالۀ خود را بر اساس شیوه‌نامۀ فصلنامه مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند.

در مقالات چند مؤلفی یکی از مؤلفان مسئول معرفی می‌شود که سایر مکاتبات با ایمیل مؤلف مسئول صورت خواهد گرفت.

 

 2- بررسی اولیه مقاله 

پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد.

در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر یا دبیر تخصصی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت و در صورت تأیید برای مقاله داور مناسب از میان داوران مرتبط انتخاب خواهد شد. این مرحله معمولا 3 تا 7 روز به طول خواهد انجامید.

 

3-داوری مقاله 

مقالاتی که در مرحله قبل مورد تأیید قرار گرفته اند، حداقل برای دو داور که در موضوع مقاله صاحب‌نظر باشند، ارسال و پس از داوری بر حسب نتیجه داوری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل انتشار است؛

2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل انتشار است؛

3. مقالاتی که قابل انتشار نیست.

بدیهی است مقالات دسته اول پس از پرداخت هزینه پذیرش و انتشار، بلافاصله در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت. دسته دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسنده اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل انتشار نیز ضمن اطلاع به نویسنده مقاله، از مسیر بررسی خارج می‌گردد. (زمان 30 روز)

 

4- بازنگری مقاله

چنانچه پاسخ داوری مبنی بر بازنگری کلی یا جزئی (بازنگری جزئی در صورتی که موارد اصلاحی محتوای فنی مقاله را دربرگیرد) به نویسنده ارسال می شود. نویسنده در بازه 10 روزه مقاله را بازنگری و از طریق سامانه بارگذاری و ارسال می کند.

 

5- پذیرش نهایی

پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح، و پرداخت هزینه پذیرش و انتشار، مقاله در نوبت انتشار قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامه کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و انتشار مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.