راهنمای نویسندگان

دستور العمل ارسال مقاله به فصلنامه زن در توسعه و سیاست

 

1. مقاله پژوهشی و درباره مسایل زنان و با رویکرد جنسیتی باشد و در دیگر نشریات داخل و خارج کشور چاپ نشده باشد.

2. مقاله حروف­ چینی‏ شده و در حد اقل 16 صفحه و حداکثر 20صفحه A4 ، مطابق با فرمت نشریه و در محیط 2003 Word تنظیم شده باشد. حاشیه از هر طرف 3 سانت و از پایین 3.5 در نظر گرفته شود

3. صفحه بندی و تنظیم مقاله باید به صورت: نوع قلم: B Nazanin ؛ سایز قلم: چکیده 11 و متن 13 و نحوه ارجاع دهی درون متنی منابع به شیوه APA می باشد. 

4. در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و انگلیسی به­ طور جداگانه به شکل زیر ارائه شود:

*کتاب: نام­ خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، شماره جلد، (نام و نام خانوادگی مترجم)، شماره چاپ، محل انتشار: انتشارات.

*مقاله: نام­ خانوادگی، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره، صفحات.

*پایان‏ نامه: نام­ خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان پایان‏ نامه، پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد/ دکتری، رشته، دانشکده، دانشگاه.

*گزارش: نام سازمان (سال انتشار) «نام گزارش».

*مطلبی در اینترنت: نام خانوادگی، نام (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.

5. در ابتدای مقاله چکیده فارسی بین (200- 150 کلمه) و چکیده انگلیسی (بین 300- 250 کلمه) آورده شود که در آن خلاصه ‏ای از موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم­ ترین نتیجه‏ گیری همراه با واژه‏ های کلیدی باشد.

6. پس از چکیده ارایه بخش­ های مقدمه، شامل طرح مسئله، چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته‏ های تحقیق و نتیجه­ گیری مرتبط با چارچوب نظری و حل مسئله تحقیق در مقاله‏ های تحقیقی ضروری است. در صورتی که مقاله فاقد موارد فوق باشد در مرحله داوری پذیرفته نخواهد شد.

7. نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.
8. معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.
9. چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.

10. در صورت ارایه مقاله به نشریه ­ای دیگر، پی­گیری آن در این فصلنامه متوقف می‏ شود.

11-حضور عضو هیأت علمی در قسمت نویسندگان در این نشریه الزامی می باشد.

12. هزینه چاپ مقالات پذیرفته شده 3/500/000 ریال که 500/000 ریال آن شامل هزینه ی بررسی اولیه است که در هنگام دریافت مقاله دریافت می شود و مابقی آن در زمان پذیرش دریافت خواهد شد.
13. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله­ ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.