دستور العمل ارسال مقاله به فصلنامه زن در توسعه و سیاست

 

راهنمای تنظیم مقاله 

1. مقاله پژوهشی و درباره مسایل زنان و با رویکرد جنسیتی باشد و در دیگر نشریات داخل و خارج کشور چاپ نشده باشد.

2. مقاله حروف­ چینی‏ شده و در حد اقل 16 صفحه و حداکثر 20 صفحه A4 ، مطابق با فرمت نشریه

3. صفحه بندی و تنظیم مقاله باید به صورت زیر باشد. همچنین می توانید جهت توضیحات بیشتر فایل نمونه در بخش فرم ها را دانلود نمایید.

 

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Titr

14

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Mitra

11

پررنگ

آدرس سازمانی نویسندگان

B Mitra

10

نازک

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

8

نازک، آبی رنگ

عنوان بخش ­ها

B Titr

12

پررنگ

عنوان زیر بخش ­ها

B Titr

11

پررنگ

متن چکیده

B Mitra

11

نازک

کلیدواژه‌ها

B Mitra

9

پررنگ ایتالیک

متن اصلی

B Mitra

13

نازک

زیر نویس فارسی

B Mitra

10

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B Mitra

10

پررنگ

عنوان ستون­ های جدول‌ها

B Mitra

10

پررنگ

متون فارسی درون جدول‌ها

B Mitra

10

نازک

متون لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

8

نازک

مراجع فارسی

B Mitra

12

نازک

مراجع لاتین

Times New Roman

11

نازک

 

4. در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده؛ بر اساس روش APA و مطابق با فرمت ارائه شده در فایل نمونه به صورت زیر درج شود. توجه شود که کلیه ی منابع فارسی در داخل و پایان متن مقاله می بایست به انگلیسی ترجمه شود.

 

شرح صحیح منبع دهی در داخل و انتهای مقاله

 

   

کتاب‌های مقدس

قرآن مجید (1398). ترجمة منظوم عباس دوزدوزانی. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(بقره: 112)

کتاب با یک نویسنده

دامادی، محمد (1393). فارسی عمومی. چاپ پنجم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(دامادی، 1390: 120) یا (دامادی، 1390)

Pollan, M. (2006). The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of How Eating Has Evolved. New York: Penguin.

(Pollan, 2006: 99–100)

کتاب با دو نویسنده

خدایاری‌فرد، محمد و پرند، اکرم (1394). ارزیابی و آزمونگری روان‌شناختی. چاپ سوم. ویراست دوم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(خدایاری‌فرد و پرند،  1394: 10) یا (خدایاری‌فرد و پرند: 1394)

Ward, G. C., & Ken, B. (2007). The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

(Ward & Ken, 2007: 52)

کتاب با سه نویسنده

معینی، سهراب؛ خوشخو، ژاله و مهدابی، مهداد (1393). آبزیان و فراوری. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(معینی و همکاران، 1393: 15) یا (معینی و همکاران، 1393)

کتاب با بیش از سه نویسنده

مخدوم، مجید؛ درویش‌صفت، علی‌اصغر؛ جعفرزاده، هورفر و مخدوم، عبدالرضا (1392). ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط‌زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی. چاپ هفتم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(مخدوم و همکاران، 1392: 10) یا (مخدوم و همکاران: 1392)

(Barnes et al., 2010: 847)

فصلی از یک کتاب

نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1384). جامعة اطلاعاتی و جهانی شدن. در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. ویراستار محسن حاجی زین‌العابدینی. تهران: کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران. 101-121

(نوروزی چاکلی، 1384: 110)

Kelly, J. D. (2010). Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War. In Anthropology and Global Counterinsurgency. edited by John, D. K.. Chicago: University of Chicago Press. 67–83

(Kelly, 2010: 77)

کتاب با نویسندة سازمانی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1380). ضوابط طراحی فضای سبز شهری. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1380: 10)

کتاب با مترجم

توماس، یان (1380). ارزیابی اثرات زیست‌محیطی استرالیا. ترجمة منوچهر طبیبیان. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(توماس، 1380: 25)

کتاب چند جلدی

آرین‌پور، یحیی (1382). از صبا تا نیما. 2 جلد. چاپ هشتم. تهران: زوار.

(آرین‌پور، 1382: ج2) یا (آرین‌پور، 1382: ج2: 25)

نام‌های مستعار

نیما یوشیج [علی اسفندیاری] (1382). مجموعه اشعار نیما یوشیج. تهران: نیلوفر.

(نیما یوشیج، 1382)

ویراستار یا گردآورنده

نیازی، سیمین‌ (ویراستار). (1384). گزیدة مقالات ایفلا 2003 (برلین، 1-9 اوت 2003). تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران.

(نیازی، 1384)

مقاله با یک نویسنده

بنی‌اسدی، نازنین (1383). مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعة مدنی دانش‌آموزان. مجلة روان‌شناسی و علوم تربیتی، 34 (2)، 35-65.

(بنی‌اسدی، 1383، 68)

Weinstein, J. I. (2009). The Market in Plato’s Republic. Classical Philology. 104 (2), 439–458. https://doi.org/10.1086/650979

(Weinstein, 2009: 440).

مقالة‌ ترجمه‌شده

ماتریسکا، کاتارزینا (2004). کتابداران در عصر دانش. ترجمة محمدرضا سلیمانی (1384). مجلة علوم کتابداری، 20 (3 و 4)، 75-87.

(ماتریسکا، 2004).

پایان‌نامه و رسالة دکتری

مظهری، اشرف (1334). مقایسة اجاره در فقه و قانون مدنی و آیین‌نامة مال‌الاجاره‌ها. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. به‌راهنمایی سید محمد مشکوه. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.

(اشرف، 1334)

منابع الکترونیک

 

 

 

 

محدث، سید حمیدرضا (1394). زندگی اصیل؛ جان دادن به‌پای اصول. جام جم آنلاین. مشاهده در تاریخ 21/02/1395. از

http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84

(محدث، 1394)

Kurland, P. B., & Lerner, R. eds (1987). The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

(Kurland & Lerner, chap. 10, doc. 19)

 

5. در ابتدای مقاله چکیده فارسی بین (250- 200 کلمه) و چکیده  تفصیلی انگلیسی (بین 1000- 700 کلمه) آورده شود که در آن خلاصه ‏ای از موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم­ ترین نتیجه‏ گیری همراه با واژه‏ های کلیدی باشد.

6. پس از چکیده ارایه مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روش ‎شناسی پژوهش، یافته ­های پژوهش، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها، منابع در مقاله‏ های تحقیقی ضروری است. در صورتی که مقاله فاقد موارد فوق باشد در مرحله داوری پذیرفته نخواهد شد.

7. نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.

8. معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.

9. چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.

10. در صورت ارایه مقاله به نشریه ­ای دیگر، پی­گیری آن در این فصلنامه متوقف می‏ شود.

11. حضور عضو هیأت علمی در قسمت نویسندگان در این نشریه الزامی می باشد.

12. در صورتی که پژوهش با حمایت مالی اداره یا سازمانی انجام شده باشد یا اینکه با همکاری سایر پژوهشگران به انجام رسیده باشد در بخش سپاسگزاری می بایست قید شود.

13. چناچه مقاله برگرفته از طرح پژوهشی و یا پایان نامه باشد می بایست در بخش تعارض منافع به این مسئله اشاره شود.

14. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله­ ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.