راهنمای تنظیم مقاله 

نشریه زن در توسعه و سیاست، مقالات علمی‌ پژوهشی اصیل، کاربردی، تحلیلی، تطبیقی و انتقادی در زمینه‌ مرتبط با زنان را برای چاپ می‌پذیرد. از اساتید و پژوهشگران و کارشناسان گرامی که مایل به ارسال مقالات خود هستند، خواهشمندیم به موارد ذیل توجه فرمایند:

توجه 1:  به منظور سهولت در دسترسی به فرمت مقالات و فرم های این نشریه به بخش "فرمت و فرم های مقاله" مراجعه فرمایید.

توجه 2: علاوه بر ارسال فایل اصل مقاله (بدون نام) ارسال فایل چکیده تفصیلی نیز الزامی می باشد.

 

نحوه ارسال مقاله

مقاله را از طریق وب سایت مجله به آدرس jwdp.ut.ac.ir و با ثبت نام در سامانه الکترونیکی نشریه ارسال نمایید.

 

تعهد و تعارض منافع

مسئولیت کامل مطالب و منابع چاپ شده بر عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود و نسخه نهایی مقاله پیش از چاپ به امضاء نویسنده یا نویسندگان می‌رسد. نویسنده یا نویسندگان متعهد خواهند شد که مقالات ارسالی در نشریه دیگری انتشار نیافته است. مقالات ارسالی در صورتی که با شرایط و ضوابط نشریه و نیز فرمت مقالات مغایرت داشته باشد، عودت داده می‌شود. نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا به‌دست‌آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله به دست بیاید و یا از دست برود به‌صورت مشخص بیان کند.

 

آیین نگارش فنی و ادبی

آئین نگارش فارسی باید به طور کامل رعایت شود و از به‌کار بردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری شود. نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.

معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.

تعداد کلمات مقاله حروف­ چینی‏ شده؛ 6000-6500 کلمه در حداقل 16 صفحه و حداکثر 20 صفحه A4 ، مطابق با فرمت نشریه تنظیم شده باشد.

نویسندگان موظف به ویراستاری فارسی و انگلیسی پس از پذیرش نهایی مقاله و دریافت گواهی از انتشارات معتبر هستند.

در هنگام ارسال مقاله می بایست؛ گواهی نتیجه مشابهت یابی را از سامانه سمیم نور دریافت کرده و در سامانه بارگذاری نمایید.

 

فرمت نگارش

 مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد:

 • عنوان: باید تا حد امکان کوتاه و کاملاً گویای موضوع مقاله باشد.
 • نام و نام خانوادگی نویسنده(گان): در فایلی جداگانه اسامی نویسندگان می بایست ذکر شود. نویسنده طرف مکاتبات باید با علامت * در کنار نام خود مشخص گردد.

 • کد ارکید: تمامی نویسندگان ملزم به ارسال شناسه پژوهشگر (کد ارکید) هستند.
 • چکیده: چکیده مختصر فارسی و انگلیسی باید 200-250 کلمه باشد. علاوه بر آن می بایست چکیده تفصیلی ساختاریافته انگلیسی 1200-1000کلمه ای که شامل مقدمه، روش تحقیق، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری است، در فایلی جداگانه ارسال گردد.

 • واژه‌های کلیدی: شامل 3 الی 5 واژه کلیدی که نکات اصلی در مقاله را معرفی می‌کند.

 • علائم و اختصارات نشانه‌ها: فهرست علائم و نشانه‌های مورد استفاده در مقاله به ترتیب حروف الفبا به همراه واحد و شرح آن‌ها ارائه می‌شوند.

 • مقدمه: مقدمه ضمن بیان هدف تحقیق، باید حاوی خلاصه‌ای از اهمیت موضوع، نتایج مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، با ذکر منابع و ماخذهای لازم آن‌ها باشد.

 • پیشینه پژوهش: شامل بخش مطالعات داخلی، مطالعات خارجی، مبانی نظری و چارچوب مفهومی باشد.
 • روش شناسی پژوهش: در این بخش لازم است روش‌مورد استفاده به طور کامل معرفی شود. همچنین چگونگی و روش نمونه‌گیری با دقت بیان شود و آزمون‌های آماری مورد استفاده و مراحل استنتاج آماری به خوبی تشریح گردد.
 • یافته های پژوهش: در برگیرنده نتایج حاصل از تحقیق به صورت متن، جدول، نمودار و تصویر و بحث در خصوص علل پدیده‌ها و مقایسه با یافته‌های مرتبط است.
 • بحث: در برگیرنده تجزیه و تحلیل یافته ها است.
 • نتیجه‌گیری: در این بخش یافته‌های حاصل از تحقیق به صورت مختصر و شفاف ارائه می‌گردد.
 • پیشنهادات: در این بخش به ارائه پیشنهادات در خصوص انجام تحقیقات بعدی اشاره می شود.
 • تعارض منافع: نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا به‌دست‌آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله به دست بیاید و یا از دست برود به‌صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از سپاسگزاری اضافه شود: "هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است"
 • سپاسگذاری: در صورت همکاری با سازمان، دانشگاه و صنعت، از مراکز مربوط قدردانی شود.

صفحه بندی و تنظیم مقاله

فرمت شکلی مقالات ارسال شده می بایست به صورت زیر باشد. همچنین می توانید جهت توضیحات بیشتر فایل نمونه در بخش فرم ها را دانلود نمایید.

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Titr

14

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Mitra

11

پررنگ

آدرس سازمانی نویسندگان

B Mitra

10

نازک

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

8

نازک، آبی رنگ

عنوان بخش ­ها

B Titr

12

پررنگ

عنوان زیر بخش ­ها

B Titr

11

پررنگ

متن چکیده

B Mitra

11

نازک

کلیدواژه‌ها

B Mitra

9

پررنگ ایتالیک

متن اصلی

B Mitra

13

نازک

زیر نویس فارسی

B Mitra

10

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B Mitra

10

پررنگ

عنوان ستون­ های جدول‌ها

B Mitra

10

پررنگ

متون فارسی درون جدول‌ها

B Mitra

10

نازک

متون لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

8

نازک

مراجع فارسی

B Mitra

12

نازک

مراجع لاتین

Times New Roman

11

نازک

 

منابع

در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده؛ بر اساس روش APA و مطابق با فرمت ارائه شده در فایل نمونه به صورت زیر درج شود. توجه شود که کلیه ی منابع فارسی در داخل و پایان متن مقاله می بایست به انگلیسی ترجمه شود و منابع فارسی ترجمه شده در انتهای مقاله با عبارت (in persian) مشخص می گردند. 

لازم است در انتهای مقاله در قسمت منابع کد doi استفاده شده برای تمامی مقالات درج گردد.

 

شرح صحیح منبع دهی در داخل و انتهای مقاله

   

کتاب‌های مقدس

قرآن مجید (1398). ترجمة منظوم عباس دوزدوزانی. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(بقره: 112)

کتاب با یک نویسنده

دامادی، محمد (1393). فارسی عمومی. چاپ پنجم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(دامادی، 1390: 120) یا (دامادی، 1390)

Pollan, M. (2006). The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of How Eating Has Evolved. New York: Penguin.

(Pollan, 2006: 99–100)

کتاب با دو نویسنده

خدایاری‌فرد، محمد و پرند، اکرم (1394). ارزیابی و آزمونگری روان‌شناختی. چاپ سوم. ویراست دوم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(خدایاری‌فرد و پرند،  1394: 10) یا (خدایاری‌فرد و پرند: 1394)

Ward, G. C., & Ken, B. (2007). The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

(Ward & Ken, 2007: 52)

کتاب با سه نویسنده

معینی، سهراب؛ خوشخو، ژاله و مهدابی، مهداد (1393). آبزیان و فراوری. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(معینی و همکاران، 1393: 15) یا (معینی و همکاران، 1393)

کتاب با بیش از سه نویسنده

مخدوم، مجید؛ درویش‌صفت، علی‌اصغر؛ جعفرزاده، هورفر و مخدوم، عبدالرضا (1392). ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط‌زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی. چاپ هفتم. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(مخدوم و همکاران، 1392: 10) یا (مخدوم و همکاران: 1392)

(Barnes et al., 2010: 847)

فصلی از یک کتاب

نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1384). جامعة اطلاعاتی و جهانی شدن. در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. ویراستار محسن حاجی زین‌العابدینی. تهران: کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران. 101-121

(نوروزی چاکلی، 1384: 110)

Kelly, J. D. (2010). Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War. In Anthropology and Global Counterinsurgency. edited by John, D. K.. Chicago: University of Chicago Press. 67–83

(Kelly, 2010: 77)

کتاب با نویسندة سازمانی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1380). ضوابط طراحی فضای سبز شهری. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1380: 10)

کتاب با مترجم

توماس، یان (1380). ارزیابی اثرات زیست‌محیطی استرالیا. ترجمة منوچهر طبیبیان. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

(توماس، 1380: 25)

کتاب چند جلدی

آرین‌پور، یحیی (1382). از صبا تا نیما. 2 جلد. چاپ هشتم. تهران: زوار.

(آرین‌پور، 1382: ج2) یا (آرین‌پور، 1382: ج2: 25)

نام‌های مستعار

نیما یوشیج [علی اسفندیاری] (1382). مجموعه اشعار نیما یوشیج. تهران: نیلوفر.

(نیما یوشیج، 1382)

ویراستار یا گردآورنده

نیازی، سیمین‌ (ویراستار). (1384). گزیدة مقالات ایفلا 2003 (برلین، 1-9 اوت 2003). تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران.

(نیازی، 1384)

مقاله با یک نویسنده

بنی‌اسدی، نازنین (1383). مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعة مدنی دانش‌آموزان. مجلة روان‌شناسی و علوم تربیتی، 34 (2)، 35-65.

(بنی‌اسدی، 1383، 68)

Weinstein, J. I. (2009). The Market in Plato’s Republic. Classical Philology. 104 (2), 439–458. https://doi.org/10.1086/650979

(Weinstein, 2009: 440).

مقالة‌ ترجمه‌شده

ماتریسکا، کاتارزینا (2004). کتابداران در عصر دانش. ترجمة محمدرضا سلیمانی (1384). مجلة علوم کتابداری، 20 (3 و 4)، 75-87.

(ماتریسکا، 2004).

پایان‌نامه و رسالة دکتری

مظهری، اشرف (1334). مقایسة اجاره در فقه و قانون مدنی و آیین‌نامة مال‌الاجاره‌ها. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. به‌راهنمایی سید محمد مشکوه. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.

(اشرف، 1334)

منابع الکترونیک

 

 

 

 

محدث، سید حمیدرضا (1394). زندگی اصیل؛ جان دادن به‌پای اصول. جام جم آنلاین. مشاهده در تاریخ 21/02/1395. از

http://jamejamonline.ir/online/2137004123219930539/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84

(محدث، 1394)

Kurland, P. B., & Lerner, R. eds (1987). The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

(Kurland & Lerner, chap. 10, doc. 19)