اصول اخلاقی انتشار مقاله

 نویسنده  و افراد فعال در نشریه ( مدیر مسئول، سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیر داخلی، مدیر اجرایی، ویراستار و ناشر) و داوران می بایست قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و  در آن به توافق رسیده باشند.

مقاله ارسالی و یا محتوای آن نباید قبلاً در نشریه های دیگر به چاپ رسیده باشد و یا همزمان به نشریه دیگر ارسال شود.

مقاله باید عاری از هرگونه عمل غیراخلاقی شامل جعل داده ، تحریف واقعیات، دزدی علمی باشد در صورتی که اعضای هیأت تحریریه نسبت به رعایت امور اخلاقی دچار تردید باشند نویسنده موظف است پاسخی شایسته ارائه دهد.

 قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی می‌بایست رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

برای اطلاع از سیاست‌های نشریه در خصوص اخلاق در نشر اینجا را کلیک کنید.