ملاحظات اخلاقی نشریه

نشریه زن در توسعه و سیاست، با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تعهدات نویسندگان و منشور اخلاقی انتشار مقاله بر اساس قوانین و دستورالعمل های کمیته اخلاق نشر، می توانید به این صفحه مراجعه نمایید:  https://publicationethics.org/guidance/Guidelines

منشور اخلاقی نشریه به طور کامل در صفحه اخلاق نشر نشریه بیان شده است.

در این بخش تعهدات و مسئولیت های اخلاقی که متوجه نویسندگان می باشد ارائه شده است:

 

 مسئولیت ها و تعهدات نویسندگان

 • لازم است در نگارش مقالات اصول اساسی نگارش و پژوهش رعایت شده باشد و مقالات باید بر اساس فرمت نشریه نگارش و تنظیم شوند.
 • نویسندگان توجه داشته باشند که مقاله ارسال شده به این نشریه، نباید به طور همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در صورتی که خلاف این مطلب اتفاق بیفتد، بدیهی است که نشریه در رد مقاله و یا برخورد متناسب بر اساس قوانین و ضوابط اخلاق نشر آزاد است.
 • تمامی نویسندگان پیش از ارسال مقاله باید راهنمای نویسندگان، شرایط و ضوابط ارسال مقاله و فایل ها و فرم های ضروری در این نشریه را مطالعه نمایند.
 • نویسنده مسئول مقاله، باید موافقت و آگاهی سایر نویسندگان همکار از ارسال مقاله در این نشریه را از طریق فرم تعهد نویسندگان تأیید و ارسال نماید.
 • تمامی نویسندگانی که نام آنان در مقاله و در فرم تعهدنامه ذکر شده است باید در نگارش و تدوین مقاله مشارکت داشته باشند.
 • تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه مغایرت منافع بین نویسندگان و یا سازمان‌ها ذکر‌ شود.
 • لازم است نویسندگان به طور شفاف حامی مالی پژوهش (در صورت وجود) را گزارش نمایند.
 • چناچه مقاله برگرفته از طرح پژوهشی و یا پایان نامه باشد می بایست در بخش تعارض منافع به این مسئله اشاره شود.
 • نویسندگان وظیفه دارند در صورتی که در مقاله منتشر شده خود به اشتباه یا مطلب نادرستی پی بردند، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع سردبیر جهت اصلاح یا بازپس گیری مقاله، برسانند.
 • تمامی نویسندگان باید بدانند که مقالات ارسالی به این نشریه جهت جلوگیری از تخلفات علمی، توسط نرم افزار مشابهت یاب، بررسی می شوند.
 • نویسندگان باید به تمامی منابعی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از آن ها استفاده کرده اند، به نحو صحیح و مناسب استناد نمایند.
 • نویسندگان تا زمانی که مقاله برای داوری ارسال شود؛ امکان بازپس گیری مقاله را دارند و اگر بعد از ارسال مقاله به داوری؛ چنین درخواستی ارسال شود؛ دفتر مجله از پذیرش مقاله های بعدی از نویسندگان معذور خواهد بود.
 • تنها فارغ التحصیلان مقطع دکتری می توانند به صورت انفرادی مقاله ارسال کنند و سایر نویسندگان می بایست مقالات خود را به صورت مشترک با اعضای هیأت علمی دانشگاه ارسال نمایند.
 • چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.
 • مسئولیت مطالب مندرج در مقاله­ ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.