مطالعه‌ی مقایسه‌ای عوامل روان‌شناختی مؤثر در تصادفات رانندگی برحسب جنسیت راننده

طیبه فردوسی؛ غلامرضا صرامی؛ علیرضا رستمی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1389

چکیده
  در سراسر جهان، سالانه، حوادث رانندگی موجب مرگ 000/200/1 نفر و آسیب‌دیدگی بیش از 50 میلیون نفر می‌شود. مطالعه‌ی دقیق‌تر نشان داده است که بیشترین راننده‌های حادثه‌دیده در ایران و سایر کشورها مرد هستند. پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه‌ی عوامل روان‌شناختیِ مؤثر در تصادف‌های راننده‌های زن و مرد، روی 208 راننده‌ی تصادفی (18 نفر یا 7/8 درصد زن ...  بیشتر