بازتولید نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی

علی¬رضا افشانی؛ عباس عسکری¬ندوشن؛ سمیه فاضل ¬نجف¬آبادی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  چکیده: در سالیان اخیر، تغییراتی مهم در تدوین کتاب‏ها‏ی درسی صورت پذیرفته و محتوای آن‌ها بازنگری شده است. تحقیق حاضر، شیوه‌ی بازتولید نقش‌های جنسیتی در محتوای کتاب‏های فارسی دوره‌ی دبستان را مطالعه می‌کند. به همین منظور، محتوای کتاب‏ها‏ در چهار مؤلفه‌ی تصاویر، خویشاوندان، والدین و نقش‌های شغلی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا ...  بیشتر