مطالعه کیفی عوامل اجتماعی همسرکشی

مریم قاضی نژاد؛ ماریا عباسیان

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 77-110

چکیده
  همسرکشی مسئله‌ای فردی، خانوادگی و اجتماعی است که تأثیر مخرب و نابودکنند‌ای بر امنیت و سلامت عمومی جامعه به جای می‌گذارد. قتل‌های خانوادگی، به خصوص همسرکشی، برخلاف قتل‌های دیگر، خشونتی تصادفی و نامحتمل نیست، بلکه ماجرای غم انگیزی از انواع خشونت خانوادگی، فشارها و پیامدهای زیان‌بار فردی و اجتماعی را در خود پنهان دارد. از این رو ...  بیشتر