تربیت بدنی و علوم ورزشی
فضای گفتمانی فعالیت بدنی زنان

بتول عرب نرمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 477-491

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2016.60965

چکیده
  این مقاله فضای گفتمانیِ فعالیت بدنی زنان را به منظور پاسخ به سؤالی اساسی بررسی می‌کند؛ چرا اغلب زنان با تداوم فعالیت بدنی مشکل دارند و موفق نمی‌شوند به‌طور دائمی از یک برنامۀ تمرینی سبک، منظم و طولانی‌مدت استفاده ‌کنند؟ تحلیل حاضر‌ با استفاده از توصیف مفاهیم به‌کار‌رفته در نظریۀ گفتمان لاکلو و موف (1992) انجام شده است. در فضای فعالیت ...  بیشتر