مطالعه علل و پیامدهای مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا از قشم به تهران توسط زنان(در مسیر ریلی)

احسان رحمانی؛ عصمت حسینی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 615-639

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.325484.1008035

چکیده
  تحقیق حاضر با رویکرد تفسیرگرایی و روش‌شناسی کیفی به پرسش های"علل ایجاد مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا چیست و چه پیامدهایی برای زنان انتقال‌دهنده و خانواده هایشان دارد؟"از طریق جمع‌آوری داده‌ها تا به اشباع نظری به وسیله50مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده در بین30زن انتقال‌دهنده و20کارشناس که به روش هدفمند و گلوله‌برفی تعیین ...  بیشتر