اهمیت آموزش و پایگاه اقتصادی زنان در استفاده از خدمات سلامتیِ دوران بارداری در ایران

محمد میرزایی؛ علی یاراحمدی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1389

چکیده
  در طول یک قرن اخیر تلاش‏های بسیاری برای کاهش مرگ‌ومیر مادران و کودکان انجام گرفته است که از جمله آن‌ها می‏توان به بهره‏مندسازی زنان از مراقبت‌های سلامتِ دوران بارداری و حین زایمان اشاره کرد. این مراقبت‌ها تأثیری عمده در کاهش مرگ‌ومیر مادر و کودک و بهبود زندگی سالم نوزاد داشته‏اند. بر اهمیت این مراقبت‌ها در کنفرانس‌های متعدد ...  بیشتر