نویسنده

چکیده

توانمند سازی فرایندی است که طی آن زنان از نیازها و خواسته های درونی خود آگاه می شوند- جرئت دستیابی به هدف را در خود تقویت می کنند و از توانایی لازم برای عملی ساختن خواسته های خود برخوردار می شوند . هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی زنان است که از نظریه های فمینیستی – به ویژه نظریه فمینیست های لیبرال- تاثیر پذیرفته است . این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی درباره 380 زن 20 تا 50 ساله ساکن در مناطق ده گانه شهر اصفهان انجام شده است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون افزایش سطح تحصیلات – دسترسی به منابع مالی – بهبود وضع سلامت – برخورداری از حق مالکیت قانونی – رفع تبعیض از بازار کار و حذف باورهای سنتی عوامل موثری در توانمند سازی زنان هستند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Empowerment is a multi-staged process in which women’s growing awareness of their inner needs and wants strengthens their confidence and ability to implement their goals. This research studies the factors related to women’s empowerment. The theoretical framework is women’s empowerment for participation in development which has been strongly influenced by feminist thought, particularly liberal feminism. A survey was conducted on 380 women between 20 to 25 years of age residing in Isfahan. The research found that higher education level, access to financial resources, better health, legal property rights, eradication of labor market discrimination, and elimination of traditional beliefs contribute to women’s empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • control
  • Development
  • feminism
  • Self-awareness
  • women-empowerment