نویسندگان

چکیده

سلامت دختران نوجوان پیش شرط سلامت جامعه آینده است و هر گونه تلاشی برای ارتقای سطح آن بدون توجه به نظریات نوجوانان در مورد مفاهیمی چون آزادی بدون نتیجه خواهد بود. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که در ان ، بحث های مربوط به مفاهیم آزادی و محدودیت جداگانه ثبت و تحلیل شده و در چهار مقوله احساس محدودیت، پیامدهای نامطلوب محدودیت ،ضرورت آزادی، و لزوم تبیین معیارهای آزادی و محدودیت ارائه شده اند. تأکید زیاد نوجوانان بر ارتباط سلامت با آزادی/ محدودیت نشان دهنده آرمان گرایی دختران نوجوان است که از ویژگی های این دوره سنی به شمار می رود. از نظر دختران نوجوان، سالم ماندن مستلزم ارائه تعاریف روشنی از آزادی و محدودیت است. آگاهی بیشتر از ویژگی های دوران نوجوانی و شرایط دختران می تواند در افزایش اعتماد و مفاهمه بین پدران و مادران و مربیان و دختران نوجوان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Adolescent girl's healt is the prerequest of society's health, This study aims to develop an analysis on the female adolescent's perspectives on health and freedom / limitations. This paper outlines the findings of a qualitative study that addresses and analyzes the meanings of freedom and limitations. Four themes have emerged as a result of the study, including: the feeling of being controlled, the negative consequences of control, the importance of freedom, and the need for identifying criteria defining freedom and limitations. The findings demonstrates their tendency toward idealism, which can be aptly attributed to their age and is a characteristic of adolescence. From their perspectives, health is directly related to a clear definition of freedom and limitations. Greater awareness on the development of adolescents and girl's situation, can work to build mutual trust between parents, teachers, stakeholders and adolescent girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent
  • Approach
  • Freedom
  • Gender
  • girls
  • Health
  • limitation
  • qualitative