نویسنده

چکیده

بازار کنونی ایران با انبوهی از جمعیت متقاضی کار روبه روست. گسترش ناکافی فرصت های اشتغال افزایش میزان بیکاری را به دنبال خواهد داشت. فرآیند ایجاد اشتغال نه با تقاضای بیکاران تناسب دارد و نه حتی با تعداد دانش آموختگان دانشگاهی یا جمعیت کشور. در این پژوهش ، سیاست های اصلی اقتصادی در سطح کلان و آثار آنها در نیروی کار زنان در بازار کار بررسی و سیاست هایی چون کاهش میزان باروری، گسترش آموزش و پرورش، مهار میزان تورم، خصوصی سازی و رشد اقتصادی به توسعه ظرفیت های کلان اقتصادی منجر می شود اما میزان بیکاری را کاهش قابل توجهی نداده است. میزان باروری در سال های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است اما آثار آن در میزان مشارکت زنان چندان چشم گیر نبوده است. افزایش میزان تورم زنان را به ورود به بازار کار تشویق می کند. با افزایش تعداد زنان دارای تحصیلات عالی ، بازار کار نمی تواند پاسخگوی نیازهای جمعیت زنان باشد و درآینده ای نزدیک جامعه با بحرانی جدید مواجه خواهد شد: بحران بیکاری زنان جوان تحصیل کرده.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present Iranian labor market is faced with a huge number of people who are seeking work and with insufficient growth of job opportunities, it will entail increasing rate of unemployment. The process of job creation has neither met the demands of the unemployed, nor those of university graduates, and the country's population as a whole. In this study, a review will be made of the major economic policies at the macro level with their impacts on women's work force in the labor market. Policies such as reducing fertility rate, expansion of education, controlling inflation rate, privatization, and economic growth were analyzed in this study. The findings indicated that while economic growth improves macroeconomic capacities, but unemployment rate is reduced only slightly. The fertility rate has been reduced noticeably in recent years; however, it had minimal impact on women's participation rate. Inflation encourages women to enter labor market. With an increasing number of women graduating from universities,
the labor market will not be able to meet the demands of the female population and in the near future, the country will encounter a new crisis: "The crisis of young unemployed women graduates".

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic
  • fertility
  • Graduates
  • Growth
  • Inflation
  • Labor Market
  • Privatization
  • Unemployment
  • Women