نویسنده

چکیده

تحقیق درباره مسئله خشونت های خانوادگی، به ویژه همسرکشی ، از پژوهش های است که با در نظر گرفتن تنوع ویژگی های فرهنگی / اجتماعی، اقتصادی / سیاسی استان های کشور انجام شده است. در این مقاله یافته های حاصل از بررسی این موضوع در استان سیستان و بلوچستان ارئه می شود. پدیده خشونت – اعم از خشونت اجتماعی و خانگی – که در تمامی جوامع امری رایج محسوب می شود، در سیستان و بلوچستان نیز با توجه به وضعیت جغرافیایی خاص این استان ، زندگی قبیله ای ، سنتی و شرایط فرهنگی و فقر شدید، ارقام قابل توجهی گزارش می شود. ولی آمار قتل همسران دراین استان، پایین تر از سایر استان های کشور است. خشونت علیه زنان ، یکی از مشکلات عمیق اجتماعی است که از درون نظام مردم سالار حاکم بر روابط خانوادگی و اجتماعی بر می خیزد. یافته های این پژوهش ، وجود رابطه میان خشونت شوهران با میزان تحصیلات، سابقه خشونت در خانواده و اعتیاد را تأیید می کند. زنان این استان با وجود نارضایتی از زندگی مشترک خود، به دلیل وابستگی اقتصادی به شوهر، به زندگی با همسر آزارگر خود ادامه می دهند. همچنین بسیاری از زنان خشونت دیده به دلیل آگاهی از واکنش های مردسالارانه، از شکایت به مراجع قضایی و انتظامی خودداری می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study is focused on domestic violence and in particular spousal murder, which takes into consideration different cultural-social, economic-political characteristics of the provinces of the country. This article presents the finding of Sistan and Baluchestan province. The phenomenon of violence, social and domestic, in Sistan and Baluchestan, given its unique geographic situation, tribal way of life, traditional culture and the entreme poverty, has a high occurrence. At the same time, spousal murder is lower as compared to the high incidence of violence in other provinces of Iran. Violence against women is a deep rooted social problem, directly related to the patriarchal system, which dominates social and familial life. The result of the research reinforces the relation between violence and the education level of husbands, the history of domestic violence, and addiction. The women of this province, despite their dissatisfaction with married life, continue to remain in abusive relationships with their husbands. Economic dependence, the fear of losing their children and traditional cultural and social norms. Additionally, many of these abused women, because of fear of reprisal, endemic of patriarchal systems, refuse to press charges with police forces and courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patriarchal
  • spousal murder
  • Tradition
  • Violence