نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله ارائه یافته های یک پژوهش در مورد میزان شیوع و تنوع علائم اختلالات شخصیت شامل سه اختلال اسکیزوتایپال و پارانوئید در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه است که با استفاده از روش تحقیق زمینه یابی از نوع اپیدمیولوژیک(همه گیر شناسی) انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه های سه گانه دوره متوسطه در نواحی پنج گانه آموزش و پرورش اصفهان و ابزار تحقیق، پرسشنامه چند محوری میلون-2 است که در ایران پایانی و اعتبار بالایی دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که شیوع کلی علائم اختلالات جدی شخصیت در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه بیش از 17 درصد است که در این میان ، میزان شیوع علائم اختلال جدی شخصیت پارانوئید 4/4 درصد، اسکیزوتایپال 3/0 درصد است. این آمار مربوط به افرادی است که علائم جدی اختلال دارند. گروه دوم افرادی هستند که در صورت فراهم شدن عوامل زمینه ساز، احتمالاً آمادگی زیادی برای ابتلا به اختلال شخصیت دارند. بیش از 36 درصد دانش آموزان دختر در این گروه قرار می گیرند که در 9/3 درصد آنها ابتلا به اختلال شخصیت پارانوئید، 23/1 درصد اسکیزوئید و 15/1 درصد اسکیزوتایپال مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article aims to present the findings of an epidemiological study on the prevalence and variety of personality disorders, including Schizophrenia, Schizoid and Paranoid personality disorders among female students. The Millon-2 Questionnaire, with high validity and reliability in Iran is applied to study the female students in all three grades of high school, in five education districts of Isfahan. The results of the research point to the fact that prevalence of serious personality disorders among girls in schools is more than 17 percent. Among the group with serious personality disorders, 4.4% suffered from paranoid, 23% from Schizophrenic and 3% suffered from Schizoid personality disorders. The second group at 36% of the female students studied, includes those students with great potential for developing serious personality disorders, who given the right environment have a high chance of developing some type of personality disorder. Among this group 3.9% demonstrated a likelihood of developing paranoid personality disorders, 1.23 Schizophrenic and 1.15% Schizoid Personality Disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disorder
  • girls
  • Isfahan
  • paranoid
  • Personality
  • schizoid
  • schizophrenic