نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

«نقش جنسیتی» یکی از مفاهیم اساسی مباحث جنسیت است که در سال‏های اخیر مورد توجه صاحب‏نظران علوم اجتماعی به ویژه فمینیست‏ها قرار گرفته برای تبیین چرایی و چگونگی شکل‏گیری نقش‏های جنسیتی، نظریه‏های گوناگونی مطرح شده است. این مقاله ضمن بازنگری مهم‏ترین نظریه‏های خرد و کلان نقش جنسیتی می‏کوشد تبیینی چند علتی و منطبق با [فهم مولف از] آموزه‏های دینی ارائه دهد. در این تبیین، ابعاد متنوع زیستی، روانی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و سهم هر یک از عوامل و نحو? ارتباط آنها با یکدیگر مشخص شده است. پذیرش تأثیر اِعدادی تفاوت‏های جنسی طبیعی در شکل‏گیری نقش‏های جنسیتی در عین انکار جبرگرایی، مهم‏ترین نتیج? این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Gender-Role Theories

چکیده [English]

"Gender role" is one of the fundamental terms in gender-related discussions. In recent decades the social scientists and in particular the feminists have investigated the formation of gender roles and as a result, several theories have been formed to explain this phenomenon. Having reviewed a set of most important micro and macro theories of gender roles, this article offers a multi-factor explanation in this regard, consistent with Islamic teachings. In this explanation, different biological, psychological and sociological factors have been accounted for, thus the contribution of each and the relations among them have been discussed. The most important conclusion of this discussion is to confirm the influence of natural sex differences on formation of gender roles while avoiding deterministic analysis of this hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender role
  • division of labor by gender
  • Sex differences
  • feminism
  • Islam.