نویسنده

دکترای مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تولون فرانسه

چکیده

در ایران، کارآفرینی پدیده‏ای بسیار نو و پژوهش‏ها به‏ویژه در مورد کارآفرینی زنان، بسیار محدود می‏باشد. همچنین، به‏رغم اینکه در سال‏های اخیر شاهد تمایل بیشتر زنان ایرانی، به مشارکت اقتصادی و اجتماعی و خصوصا تحصیلات عالی هستیم، قادر به بهره‏مندی از مشارکت آنان در امور اقتصادی جامعه نمی باشیم. به‏منظور بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر در راه اندازی فعالیت‏های اقتصادی کارآفرینانه توسط زنان دانشگاهی ایران، پس از مرور ادبیات کارآفرینی زنان، فهرستی از عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر ایجاد کسب و کارهای جدید بدست آمد. به منظور تعیین عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر ایجاد کسب و کارهای زنان دانشگاهی ایران، پرسشنامه‏ای طراحی و پس از اصلاح بر اساس نظرات خبرگان کارآفرینی و انجام پیش آزمون، در جامعه نمونه ایران مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان می‏دهد که از میان عوامل فرهنگی _ اجتماعی که شامل نگرش موافق اطرافیان به زن کارآفرین، ارزش‏ها و باورهای جامعه، وجود الگوی نقش در اطرافیان، برقراری تعادل بین خانواده و کار، آموزش و محرک‏های محیطی می‏باشد، تنها عامل تقویت کننده، نگرش موافق اطرافیان به زن کارآفرین می باشد و سایر عوامل در این امر بی‏تاثیر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian Women Entrepreneurs:The Effective Socio Cultural Structures of Business Start-up

چکیده [English]

In Iran, entrepreneurship is a new phenomena and the research in this subject especially on women entrepreneurship is very limited. In spite of the fact that most of the Iranian women cooperate in economic, social aspects and especially in higher education, the society is not rewarding their contribution and efforts in economic affairs.
In this national and broad research, all the factors effective in the women entrepreneurship were taken into consideration. Having reviewed the literature on educated women entrepreneur population, a list of relevant and influential socio-cultural factors was gained. For the purpose of identifying influential socio-cultural factors on educated women entrepreneur, a questionnaire was designed and corrected by the experts and a pretest. This article presents a part of the results about socio cultural factors. The results point out that among socio cultural factors including positive attitude of others toward woman entrepreneur, social values and beliefs, existence of role models, the balance of work and family life, training and environmental motives, according to binominal test, only positive attitude, of others toward woman entrepreneur encourage women entrepreneurs to start the business, however other factors have no significant influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s entrepreneurship
  • socio cultural structure
  • entrepreneurial activity
  • social values