نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تکنولوژی با ورود به عرصه‌های فردی و جمعی سبب تغییراتی شده است که انتظار می‌رود در درازمدت به دگرگونی‌های اساسی در تعاریف سنتی از وظایف زن و مرد منجر شود. در این میان، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT's) از جمله تکنولوژی‌هایی هستند که با ورود به عرصـه‌ی کار و زندگـی، سبب تغییـرات بسیاری شده‌اند. این تکنولوژی‌ها دربرگیرنده‌ی تلفیق اطلاعات و ارتباطاتی هستند که جهان را به سمت یک جامعه‌ی اطلاعاتی و دانش‌مدار، فارغ از امتیازاتی چون جنسیت رهنمون می‌سازد. اینترنت به‌عنوان بارزترین وجه این تکنولوژی‌ها، با گسترش روزافزون خود در حال شکل دادن فضایی جدید است. زنان نیز که در توزیع قدرت از جایگاه «اولین‌ها» برخوردار نیستند، و طبق تعاریف سنتی بیشتر در نقش‌های مادری و همسری دیده می‌شوند، می‌توانند با بهره‌گیری از این امکان جدید، ابتدا از فشارهای این تعاریف بکاهند و سپس به ارتقای شغلی دست یابند. قابلیت‏های انعطافی تکنولوژی‌های اطلاعاتی و مخصوصاً اینترنت به‌عنوان ابزاری برای کاستن از فشارهای سنتی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه‌ی کار و شغل زنان در کنار آمدن با تضاد میان نقش‌های خانگی و شغلی‌شان، زمینه‌ی اصلی این کار پژوهشی بوده است. نتایج این کار نشان‌دهنده‌ی کاربرد اینترنت به‌عنوان ابزار مدیریتی در کاستن از تضادهای میان زندگی خانوادگی و شغلی و برقراری تعادل میان زندگی خانوادگی و حرفه‌ای برای زنان متخصص (اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative analysis of the role of internet (cyberspace) in women's career and private life (Case study: female professors of Tehran University)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Montazer Ghaem
  • Maryam Noorainezhad

کلیدواژه‌ها [English]

  • compatibility of the family and professional lives
  • expert women
  • Internet
  • sexual roles