نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت معلم

چکیده

در هزاره‌ی سوم، گسترش فوق‌العاده‌ی فن‌آوری و صنعت از سویی تخصصی شدن مشاغل را روزافزون نموده و از سوی دیگر، باعث افزایش استرس‌های شغلی شده است. استرس تأثیری مستقیم بر فعالیت‌های گوناگون انسان در زمینه‌های روان‌شناختی، جسمانی و خانوادگی می‌گذارد. برخی مشاغل به سبب وظایف و مسئولیت‌های خاص بسیار حساس و پراسترس هستند. از جمله‌ی این مشاغل، پزشکی و خصوصاً برخی از تخصص‌ها مانند جراحی و تخصص‌هایی در حوزه‌ی زنان و زایمان است. اکثر متخصصان این رشته در ایران زنان هستند. استرس‌های ناشی از این حرفه‌ی تخصصی از سویی و مسئولیت‌های خانوده از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا تحقیقی در این زمینه انجام دهیم. این پژوهش با هدف مطالعه رابطه‌ی بین فرسودگی شغلی و دل‌زدگی زناشویی پزشکان زن انجام می‌شود. روش تحقیق، پیمایشی است. جمعیت آماری، زنان متخصص جراحی زنان و زایمان شاغل در بیمارستان‌های شهر تهران هستند. از این میان، دویست نفر از پزشکان زن شاغل در بیمارستان‌های تهران به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the relationship between job burnout and couple burnout of female gynecologists (Case study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • Manijeh Maghsudi 1
  • Shahnaz Mohamadi 2

1

2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple Burnout
  • employed
  • Female
  • Job Burnout
  • Maslash and Jackson