نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر تعداد پذیرفته‌شدگان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دخترِ رشته‌ی حسابداری در مقاطع مختلف آموزش عالی افزایشی چشم‌گیر داشته است. صاحب‌نظران و محققان این رشته درصدد برآمده‌اند به تبیین تفاوت‌هایی بپردازند که ممکن است بین دختران و پسران در زمینه‌های علمی و عملی حسابداری وجود داشته باشد. هدف این تحقیق نیز تحلیل این موضوع است که آیا می‌توان شواهدی در حمایت از این نظر (طرز تفکر) یافت که حسابداری یک رشته‌ی تحصیلیِ مردانه است. در این راستا پژوهش حاضر به تحلیل تأثیر جنسیت بر عمل‌کرد آموزشی دانشجویان حسابداری می‌پردازد. در این تحقیق، دانشجویان حسابداری دانشگاه تهران - در حال گذراندن درس اصول حسابداری 3- نمونه‌ی مورد تحلیل هستند و فرضیه‌های تحقیق با استفاده از مدل توان‌مندی‌های آموزشی اسپیرمن آزمون می‌شوند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در صورت کنترل اثرات تبعیِ توان‌مندی‌های آموزشی،‌ در حمایت از این فرضیه که جنسیت تأثیری مهم بر عمل‌کرد آموزشی دانشجویان حسابداری بر جای می‌گذارد،‌ شواهد تجربی قابل قبولی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between gender and educational performance Case study: accounting students of Tehran University

نویسندگان [English]

  • Bita mashayekhi 1
  • Mahdi mohammad abadi 2

1

2

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational performance
  • Gender
  • Spearman’s model of academic ability