نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه رازی

چکیده

تنوع‏بخشی به اقتصاد، بالابردن شاخص‌های توسعه‌ی انسانی، جلوگیری از مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره‏وری و کارآمدی نیروی انسانی، اشتغال‏زایی، تعامل فرهنگ‌ها و گفتمان‌ها و حفظ محیط زیست از دغدغه‏هایی است که جهان امروز برای نیل به توسعه‌ی پایدار در صدد ارائه‌‌ی راه‌کارهایی نو و گزیدارهایی مطلوب هم‌چون گردشگری روستایی است. صاحب‌نظران شکی در نقش غیرقابل انکار زنان در فرایند توسعه‌ی روستایی ندارند. در جوامع سنتی به نقش و جایگاه جنسیت در برنامه‌ریزی‌ها توجه کافی نمی‌شود در حالی‌که در بیشتر این جوامع، جنسیت عاملی مهم در تعیین برخورداری یا محرومیت است. این مطالعه در صدد تحلیل و تبیین دیدگاه گروه‌های جنسیتی جامعه‌ی میزبان در خصوص توسعه‌ی فعالیت‌های گردشگری روستایی در منطقه‌ای روستایی در غرب ایران است. روش تحقیق این مطالعه، هم کمّی و هم کیفی است؛ یک پیمایش کمّی در کنار یک مطالعه‌ی موردی که روشی کیفی است، صورت می‌پذیرد. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته گردآوری می‌شود. نمونه‌ی مورد مطالعه در بخش کیفی، تعداد 19 نفر و در بخش کمّی، 134 نفر از زنان و مردان روستای اورامان تخت، مرکز دهستان اورامانات، شهرستان سروآباد در استان کردستان است. نتایج نشان از تفاوت دیدگاه بین زنان و مردان در خصوص دلایل موافقت با حضور گردشگران، انگیزه‌های مشارکت و تغییر نقش‌های اجتماعی زنان در اثر توسعه‌ی فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در سطح منطقه دارد. هم‌چنین نتایج نشان از شکل‌گیری ساختاری بومی در فعالیت‌های مرتبط با گردشگری دارد که امروز در جهان تحت عنوان گردشگری کارآفرین شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of rural tourism as perceived by the host community:A Gender Approach (case study: Oraman)

نویسندگان [English]

  • Mansour Ghanian 1
  • Mojtaba Ghadiri Masoum 2
  • Seyed Hassan Motiee Langroodi 2
  • Kiumars Zarafshani 3

1

2

3

چکیده [English]

Countries around the world are finding rural tourism as an alternative to sustainable development. This line of thinking requires a more diversified economy, enhanced human resource criteria, reduced rural migration, enhanced efficiency in human resources, job creation, cultural interaction, and environmental conservation. In addition, farm families are seeking more diversified form of production in order to survive the competitive world in agriculture. Environmental stress, reduced government support, climate change, and higher living expenses coupled with demand for better life quality are the motivational factors influencing farm families’ desire for multi-functional agriculture. Undoubtedly, women are the key players in rural development. However, their role is not as effective as their male counterparts. This is more visible in traditional society where women are more marginalized and excluded in rural development interventions. This gender differentiation has caused rural women to be excluded in many rural development interventions. This study aims to investigate the perception of local villagers of different gender groups in terms of acceptance of tourists in their village. Moreover, the present study determines the level of participation among local villages (men and women) in tourism activities and how this level of participation differs across gender. Finally, the present study focuses on motivation of local people in engaging in tourism activities and how this motivation has changed their social role. For the mentioned purposes, the study uses a mixed method design (a survey method and a case study) which includes structured questionnaire and semi-structured interview. In the qualitative part of the study, 19 people are interviewed using semi-structure format. In the quantitative part, 134 men and women residing in Oraman village located in Sarvabad town of Kurdistan province respond to the questionnaire. Results reveal that men and women hold different perceptions in terms of having tourists in their communities; motivation towards participating in tourism activities, and changing social role of women in the development of rural tourism. Moreover, an indigenous structure in rural tourism seems to be emerging as an entrepreneurial tourism. The result of this study has implications for Travel and Tourism Organization. First of all, tourist attraction can be made easier with rural women playing a major role. Their non-economic intentions as compared to men make them a valuable resource in attracting more tourists in their area. Men on the other hand, can be given state-support in setting up a business venture. This would in turn motivate local villagers in seeking more entrepreneurial ventures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial tourism
  • Gender
  • Oraman
  • Rural tourism
  • rural women