نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی دانشگاه تهران

چکیده

مقالۀ حاضر به یکی از جنبه‏های مهم همسریابی اینترنتی در ایران، یعنی تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ترجیحات همسرگزینی در فضای مجازی، می‏پردازد. جنسیت و تفاوت‌های جنسیتی در همسریابی اینترنتی همواره محور بحث‏ها بوده است، اما در ایران این مطالعات سابقه‌ای طولانی ندارند. مطالعۀ حاضر با رویکردی کمّی انجام گرفته و یافته‏های آن از سایت همسریابی طوبی، که یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ آنلاین است، استخراج شده است. سایت همسریابی طوبی نوعی شبکة اجتماعی بر محور همسرگزینی است و مشاهدة اطلاعات و داده‏های این سایت برای همة کاربرانی که پروفایل دارند امکان‌پذیر است. در این پژوهش، از اطلاعات پروفایل همۀ کاربران سایت در سال1390، که از طریق دو نرم‌افزار R و Sequel pro پالایش شده‌اند، استفاده شده و نمونه‌گیری انجام نشده است. بنابراین، ترجیحات همسر‏گزینی 84 هزار کاربر از شهرها و استان‏های مختلف کشور جمع‏آوری و ابعاد مختلف تفاوت‏های جنسیتی در ترجیحات همسریابی آنلاین از این طریق شناسایی شده است. تحلیل‏های آماری استفاده‌شده در این مقاله به گونه‏ای انتخاب شدند که برای همۀ افراد در فرهنگ‏های مختلف در یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ قابل اجرا باشند. دو عامل اصلی، کیفیت‏های شخصی/ والدینی (شامل صداقت، مهربانی، ایمان، وفاداری، اهل سفر و تفریح بودن) و کیفیت‏های جذابیت/ منزلت اجتماعی (شامل وضعیت ظاهری مناسب، تحصیلات، وضعیت مالی مناسب، وضعیت خانوادگی مناسب، تهرانی‏بودن) از میان تعداد زیادی از ترجیحات همسرگزینی انتخاب شدند. در‌مجموع، مردان به وضعیت ظاهریِ مناسب، صداقت، تعهد و وفاداری، بیش از زنان و زنان به تهرانی‌بودن، تحصیلات، ایمان، وضعیت خانواد‏گی، وضعیت مالی بیش از مردان اهمیت می‏دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

What women and men Want: gender differences in mate preference of online dating services

نویسندگان [English]

  • Ali Shakouri 1
  • Zeynab Shafiyi 2

1 Associate Professor, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper studies the effect of gender differences in mate preference in one of the major Iranian online dating services. To best of our knowledge, there are only few similar studies conducted with this objective focusing on Iran. A quantitative approach is used in this paper which is inferred from a database of approximately 84 thousands of users from various geographical locations inside Iran. Statistical analysis of this paper concentrates on two important criteria: (1) Personal/Parental qualities (which include: honesty, kindness, faith and trustworthiness, fidelity, being funny and loving travel) and (2) Attractiveness/Social Status (which includes: looks, education, income, family status and being born in Tehran). The study concludes that men tends to prefer qualities such as looks, honesty and fidelity while women mostly prefer qualities such as being born in Tehran, education, faith and trustworthiness, family status and income over other qualities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender differences
  • mate preferences
  • men preferences
  • online dating
  • women preferences
[1] باستانی، سوسن؛ آخوندان، زهره (1388). «همسریابی اینترنتی: بررسی انگیزه، اعتماد و معیارهای همسرگزینی از منظر کاربران سایت‏های همسریابی»، دانشگاه الزهرا.
[2] پیمایش ملی نگرش‏های و ارزش‏های ایرانیان (1380). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
[3] جهانگیر‌زاده، جواد (1375). «بررسی زمینه‏های اقتصادی‌ـ اجتماعی مؤثر بر شیوه‏های همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
[4] حسین‌زاده، هادی (1380). «مطالعۀ معیارهای همسرگزینی و ازدواج در بین جوانان مجرد شهر شاندیز»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
[5] زارع شاه‌آبادی، اکبر؛ زارع شاه‌آبادی، علیرضا (1379). «بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی بین دانشجویان دانشگاه یزد»، دانشگاه یزد.
[6] سلطانی، افسر (1378). «معیارهای همسرگزینی و ازدواج همراه با تحقیقی دربارة معیارهای همسرگزینی بین کارمندان جوان صدا و سیمای شهر تهران»، تهران، دانشکدة صدا و سیما.
[7] عابدی، داریوش؛ فرح‌بخش، کیومرث (1379). «بررسی معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، نشریة طب و تزکیه، ۳۹.
[8] فیضی، ایرج (۱۳۷۷). «بررسی عوامل مؤثر بر معیارهای همسرگزینی در بین دانشجویان مجرد دانشگاه علامه»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
[9] لنسکی، گرهارد؛ لنسکی، جین (1369). سیر جوامع بشری، ترجمة ناصر موفقیان، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
[10] مصلی‌نژاد، لیلا؛ کارگر، محمد‌حسین (۱۳۸۵). «بررسی معیارهای همسرگزینی از دیدگاه دو گروه دانشجویان دختر و پسر دانشکدة علوم پزشکی جهرم»، نشریة طب و تزکیه، ۱۴.
[11] Bak, P.M.(2010). “Sex Differences in the Attractiveness Halo Effect in the Online Dating Environment”. Journal of Business and Media Psychology. 1, pp 1-7.
[12] Baker, A. (2005). Double Click: Romance and Commitment Among Online Couples. Cresskill, NJ: Hampton Press.
[13] Becker ,G.S. (1973). A Theory of Marriage: part I.The Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 4., pp 813-846.
[14] Bisin, Alberto, Giorgio Topa, and Thierry Verdier, (2004), “Religious Intermarriage and Socialization in the United States,”Journal of Political Economy, pp 615–664
[15] Brym, R J. & Lenton, R. L. (2001). “Love Online: A Report on Digital Dating in Canada”. A Report on surveys funded by:
[16] Burdett, Kenneth, and Melvyn Coles, (1997),, “Marriage and Class,”Quarterly Journal of Economics,‌ pp 141–168.
[17] Buss, D. M. & Barnes, M. (1986). Preferences in human mate selection. Journal of Personality and Social Psychology, 50, pp 559-570.
[18] Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, pp 1–49.
[19] Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, pp 204–232.
[20] Buss, D. M., and Kenrick, D. T. (1998). Evolutionary social psychology. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, and G. Lindzey (Eds.), The Handbook of Social Psychology(4th ed., Vol. 2, pp. 982-1026). New York: McGraw-Hill.
[21] Buss, D. M., Shackelford, T. K., Kirkpatrick, L. A., & Larsen, R. J. (2001). A half century of American mate preferences: The cultural evolution of values. Journal of Marriage and the Family, 63, pp 491–503.
[22] Casimiro,C.(2014) Portuguese online dating:exploring gender differences in self-presentations. Revista Teknokultura , Vol. 11 N. 1: pp 117-14
[23] Child, M , Low, K. G., Mccormick,Y. , Cocciarella,A. (1996) "Personal advertisements of male-to-female transsexuals, homosexual men, and heterosexuals." Sex Roles. 34 (5-6), pp 447-455.
[24] Dutton, W. H. , Helsper, E. J., Whitty, M. T., Buckwalter, J. G. , Lee, E (2008). “Mate Selection in the Network Society: The Role of the Internet in Reconfiguring Marriages in Australia, the United Kingdom and United States”. Working paper presented at: ‘Meeting, Dating, Marriage and the Internet’, Oxford Internet Institute, University of Oxford, 3 October 2008.
[25] Eagly, A. H. & Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. American Psychologist, 54, pp 408- 423.
[26] Eagly, A. H., Johannesen-Schmidt, M. C., & van Engen, M. (2003). Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: A meta-analysis comparing women and men.Psychological Bulletin,95, pp 569–591.
[27] Eastwick, P. W., & Finkel, E. J. (2008). Sex differences in mate preferences revisited: Do people know what they initially desire in a romantic partner? Journal of Personality and Social Psychology, 94, pp 245–264.
[28] Feingold, A. (1990). Gender differences in effects of physical attractiveness on romantic attraction – a comparison across 5 research paradigms. Journal of Personality and Social Psychology, 59, pp 981–993
[29] Feingold, A. (1992). Gender differences in mate selection preferences: A test of the parental investment model. Psychological Bulletin, 112, pp 125–139.
[30] Fiore, A. T., Taylor, L. S., Mendelson, G. A., Hearst, M (2008). “Assessing Attractiveness in Online Dating Profiles”. Proceeding of the twenty-sixth annual SIGCHI conference on Human factors in computing systems. ACM Press, pp 797-806.
[31] Fisman,R,Sh. ,Iyengar,E. K., and Itamar S.(2006). “Gender Differences in Mate Selection: Evidence from a Speed Dating Experiment.” Quarterly Journal of Economics,121(2): pp 673–97.
[32] Fletcher, G. J. O., Simpson, J. A., Thomas, G., & Giles, L. (1999). Ideals in romantic relationships. Journal of ذPersonality and Social Psychology, 76,  pp 72–89.
[33] Gangestad, S. W., & Simpson, J. A. (2000). The evolution of human mating: Trade-offs and strategic pluralism. Behavioral and Brain Sciences, 23, pp 573–644.
[34] Goodwin, R., & Tang, D. (1991). Preferences for friends and close relationship partners: A cross-cultural comparison. Journal of Social Psychology, 131,  pp 579–581.
[35] Harrison, A.A. & Saeed, L. (1977). 'Let's make a deal: an analysis of revelations and stipulations in lonely hearts advertisements.' Journal of Personality andSocial Psychology (35), pp 257-64.
[36] Hill, R. (1945). Campus Values in Mate Selection. Journal of Home Economics, 37, pp 554-558.
[37] Hitsch, G. J., Hortaçsu, A., & Ariely, D. (2006). “What Makes You Click: An Empirical Analysis of Online Dating,” Working Paper.
[38] Hitsch, G. J., Hortaçsu, A., & Ariely, D. (2010b). What makes you click? Mate preferences in online dating. Quantitative Marketing and Economics, 8, ‌ pp 393–427.
[39] Howard, J. A., Blumstein, P., & Schwartz, P. (1987). Social or evolutionary theories? Some observations on preferences in human mate selection. Journal of Personality and Social Psychology, 53, pp 194-200.
[40] Hoyt, L. L., & Hudson, J. W. (1981). Personal characteristics important in mate preferences among college students Social Behavior and Personality, 9, pp 93–96.
[41] Hudson, J. W., & Henze, L. F. (1969). Campus values in mate selection: A replication. Social Forces, 31, pp 772–775.
[42] Humphreys, L (2006). “Photographs and the presentation of self through online dating services”. In: Messaris, P, & Humphreys, L (eds.). Digital Media: Transformations in Human Communication (pp. 39-49). New York: Peter Lang.
[43] Kenrick, D. T., & Keefe, R. C. (1992). Age preferences in mates reflect sex differences in human reproductive strategies. Behav- ioral & Brain Sciences, 15, pp 75–133.
[44] Kenrick, D. T., Groth, G. E., Sadalla, E. D., & Trost, M. R. (1993). Integrating evolutionary andsocial exchange perspectives in relationships: Effects of gender, self-appraisal and involvement level on mate selection criteria. Journal of Personality and Social Psychology, 64, pp 951-969.
[45] Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Zierk, K. L., & Krones, J. M. (1994). Evolution and social -cognition: Contrast effects as a function of sex, dominance, and physical attractiveness. Personality and Social Psychology Bulletin, 20,  pp 210–217.
[46] Kenrick, D. T., Sadalla, E. K., Groth, G., & Trost, M. R. (1990). Evolution, traits and the stages of human courtship: Qualifying the parental investment model. Journal of Personality,,58, pp 97-116.
[47] Leary, M.R. & Kowalski, R. M. (1990). "Impression Management: A Literature Review and Two-Component Model." Psychological Bulletin. 107(1),  34-47, Vol. 11 N. 1
[48] Madden, M. & Lenhart, A (2006). “Online Dating”. Pew Internet Project & American Life Project, pp 1-35
[49] McGinnis, R. (1958). Campus values in mate selection: A repeat study. Social Forces, 36, pp 368–373.
[50] Morgan, E.M., Richards, T.C. & Vanness, E. M. (2010). “Comparing narratives of personal and preferred partner characteristics in online dating advertisements”. Computers in Human Behavior. 26 (5), pp 883-888.
[51] Mortensen, Dale T., and Christopher A. Pissarides, “New Developments in Models of Search in the Labor Market,” in O. Ashenfelter and D. Card, eds.,Hand book of Labor Economics,Vol. 3 (Amsterdam: Elsevier Science, 1999), pp 2567–2627.
[52] Parmer, T. (1998). Characteristics of preferred partners: Variations between African American men and women. Journal of College Student Development, 39, pp 461–471.
[53] Regan, P. C., Levin, L., Sprecher, S., Christopher, F. S., & Cate, R. (2000). Partner preferences: What characteristics do men and women desire in their short-term sexual and long-term romantic partners? Journal of Psychology and Human Sexuality, 12, pp 1–20.
[54] Rosenfeld, P., Edwards, J. E., & Thomas, M. D. (2012). Searching for a Mate: The Rise of the Internet as a Social Intermediary”. American Sociological Review. 77 (4), pp 523-547.
[55] Schmitt, D. P., Alcalay, L., Allik, J., Ault, L., Austers, I., Bennett, K. L (2003). Universal sex differences in the desire for sexual variety: Tests from 52 nations, 6 continents, and 13 islands. Journal of Personality and Social Psychology, 85, pp 85–104.
[56] Shackelford, T. K., Schmitt, D. P., & Buss, D. M. (2005a). Mate pref- erences of married persons in the newlywed year and three years later. Cognition & Emotion, 19, pp 1262–1270.
[57] Shackelford, T. K., Schmitt, D. P., & Buss, D. M. (2005b). Universal dimensions of human mate preferences. Personality and Individ- ual Differences, 39, pp447–458.
[58] Shimer, Robert, and Lones Smith(2000), Assortative Matching and Search, Econometrica, pp 343–369.
[59] Simpson, J. A., & Gangestad, S. W. (1992). Sociosexuality and romantic partner choice. Journal of Personality, 60, pp 31–51.
[60] Sprecher, S., Sullivan, Q., & Hatfield, E. (1994). Mate selection preferences: Gender differences examined in a national sample. Jour- nal of Personality and Social Psychology, 66, pp 1074–1080.
[61] Strassberg, D. S., & Holty, S. (2003). An experimental study of women’s Internet personal ads. Archives of Sexual Behavior, 32, p 253.
[62] Toro-Morn, M. & Sprecher, S. (2003). A cross-cultural comparison of mate preferences among university students: The United States vs. the People’s Republic of China (PRC). Journal of Comparative Family Studies, 34,  pp 151-170.
[63] Townsend, J. M. (1998). What women want—what men want: Why the sexes still see love and commitment so differently. New York: Oxford University Press.
[64] Trivers, R. L. (1972). Parental investment and sexual selection. In Campbell, B. (Ed.), Sexual Selection and the Descent of Man.Chicago: Aldine. pp 136-179.
[65] Whitty, M.T. & Carr A. N. (2006). Cyberspace romance. The psychology of online relationships. New York: Palgrave Macmillan.
[66] Wiederman, M. W., & Allgeier, E. R. (1992). Gender differences in mate selection criteria: Sociobiological or socioeconomic explanation? Ethology & Sociobiology, 13, pp 115–124.
[67] Woll, S. B. & Young, P (1989). "Looking for Mr. or Ms. Right: Self-Presentation in Videodating". Journal of Marriage and the Family. 51 (2), pp 483-488.