در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

سلام
نویسنده گرامی

لازم است هنگام ثبت نام و ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

1- درج کد ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی می باشد. شما می توانید جهت ثبت نام و دریافت این کد به آدرس زیر مراجعه نمایید
https://orcid.org/signin

2- کلیه ی مقالات می بایست در سامانه مشابهت یاب سمیم نور بررسی شوند. به همین منظور می بایست لینک نتیجه ی فایل مشابهت یابی شده به همراه گواهی تأییدیه را ارسال نمایید.

3- نویسندگان ملزم به استفاده از ایمیل سازمانی یا دانشگاهی خود هستند.

با تشکر